LinkedIn Instagram

Oprogramowane dedykowane dla Sportu

Software house specjalizujący się w tworzeniu dedykowanego oprogramowania dla Sportu , skorzystaj z naszego doświadczenia.

Oprogramowanie dla Sportu

Branża sportowa jest dynamicznym środowiskiem, w którym zarządzanie informacjami, organizacja wydarzeń sportowych, analiza danych, treningi, komunikacja z zawodnikami i fanami odgrywają kluczową rolę. Oprogramowanie dedykowane dla branży sportowej oferuje szeroki zakres narzędzi i funkcji, które wspierają zarówno kluby, zespoły, jak i całą branżę sportową. Dzięki temu oprogramowaniu, zarządzanie zespołami sportowymi, planowanie wydarzeń, analizowanie wyników, monitorowanie treningów, a także komunikacja z fanami stają się bardziej efektywne i zorganizowane. Oprogramowanie dedykowane dla branży sportowej oferuje wiele możliwości i funkcji, które wspierają różne obszary działań sportowych. Przykładem takiego oprogramowania jest oprogramowanie do zarządzania klubem sportowym, które umożliwia monitorowanie członków klubu, zarządzanie kontaktem z zawodnikami, organizowanie treningów, planowanie spotkań i zarządzanie infrastrukturą sportową.

Ponadto, oprogramowanie do analizy danych sportowych jest niezwykle istotne w branży sportowej. Dostarcza ono narzędzia, które pozwalają na gromadzenie, analizowanie i wizualizację danych związanych z wynikami, taktykami, formą fizyczną zawodników i wieloma innymi czynnikami. Takie oprogramowanie wspomaga trenerów i sztab szkoleniowy w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych. Dzięki oprogramowaniu dedykowanemu dla branży sportowej, kluby, zespoły i inne podmioty sportowe mogą usprawnić swoje działania, zwiększyć efektywność, poprawić wyniki, zarządzać treningami, analizować dane, komunikować się z zawodnikami i fanami, a także doskonalić swoje strategie. Wybór odpowiedniego oprogramowania dostosowanego do potrzeb i specyfiki branży sportowej może przynieść znaczące korzyści i pomóc w osiągnięciu sukcesu w świecie sportu.

Nasze doświadczenie w oprogramowaniu dla Sportu

Darmowa konsultacja Twojego projektu

Skorzystaj z naszego doświadczenia, skonsultuj i wyestymuj projekt ze specjalistami w planowaniu i tworzeniu oprogramowania.
Oferujemy nieszablonowe podejście, w pełni transparenty i spersonalizowany proces analityki biznesowej i wyceny projektu.

Wyceń projekt

Zaufali nam

logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp

Przykłady oprogramowania dla Sportu

Oto kilka przykładów oprogramowania dedykowanego dla branży sportowej, które można wdrożyć w celu usprawnienia procesów i zwiększenia efektywności

Oprogramowanie do zarządzania klubem sportowym

Takie narzędzia pozwalają na kompleksowe zarządzanie klubem sportowym, włączając w to zarządzanie członkami klubu, rejestrację, harmonogramowanie treningów i spotkań, zarządzanie infrastrukturą, komunikację z zawodnikami i ich rodzicami.

Oprogramowanie do analizy danych sportowych

Te narzędzia służą do gromadzenia, analizowania i wizualizacji danych sportowych, takich jak wyniki meczów, statystyki zawodników, taktyki, forma fizyczna, czy nawet analiza wideo. Oprogramowanie do analizy danych sportowych pomaga trenerom i sztabom szkoleniowym w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych.

Oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami sportowymi

Te narzędzia pomagają w planowaniu, organizacji i zarządzaniu różnego rodzaju wydarzeniami sportowymi, takimi jak zawody, turnieje, imprezy charytatywne. Oprogramowanie to umożliwia rejestrację uczestników, harmonogramowanie spotkań, zarządzanie wynikami i prezentacją rezultatów.

Oprogramowanie do komunikacji z zawodnikami i fanami

Takie narzędzia ułatwiają komunikację wewnątrz klubu sportowego, zapewniając łatwy dostęp do informacji, takich jak aktualności, harmonogramy treningów, wyniki meczów, a także umożliwiają bezpośrednią komunikację z zawodnikami i fanami poprzez wiadomości tekstowe, powiadomienia push czy platformy społecznościowe.

Wybór odpowiedniego oprogramowania dostosowanego do potrzeb i specyfiki branży sportowej może pomóc w zwiększeniu efektywności, poprawie wyników, usprawnieniu komunikacji, lepszym zarządzaniu klubem i organizacją wydarzeń sportowych. Warto skonsultować się z dostawcami oprogramowania, aby wybrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające wymaganiom i celom branży sportowej.

Darmowa konsultacja Twojego projektu

Skorzystaj z naszego doświadczenia, skonsultuj i wyestymuj projekt ze specjalistami w planowaniu i tworzeniu oprogramowania.
Oferujemy nieszablonowe podejście, w pełni transparenty i spersonalizowany proces analityki biznesowej i wyceny projektu.

Wyceń projekt
Polityka cookies

Polityka określa zasady korzystania przez portal internetowy z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. Cookies) są niewielkimi plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie odwiedzania stron www. Cookies nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę . Nie ma w nich informacji, które mogłyby umożliwić taką identyfikację.

Administrator danych wykorzystuje Cookies w celu:

Administrator danych wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:

Session cookies (sesyjne) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania lub opuszczenia strony internetowej.

Persistent cookies (stałe) – pliki te są przechowywane w urządzeniach użytkownika do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika albo przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies.

Więcej na temat ciasteczek przeczytasz na ogólnodostępnej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Ciasteczka używane przez stronę cogitech.pl

Typ / źródło Nazwa Opis
ajs_user_id, _hjAbsoluteSessionInProgress, experimentation_subject_id, ajs_anonymous_id, _hjIncludedInPageviewSample, PHPSESSID Cogitech.pl Ciasteczka funkcjonalne, niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania strony.
_ga, _git, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmt Google Analytics Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika ze stroną

Pełne informacje o wszystkich ciasteczkach, jakie mogą się pojawić w związku używaniem przez nas Google Analytics, znajdziesz tutaj.

CONSENT, SEARCH_SAMESITE, APISID, SSID, SAPISID, Secure-3PAPISID, SID, HSID, CONSENT, Secure-3PSID, Secure-3PSIDCC, ANID, NID, 1P_JAR, SIDCC, OTZ Pozostałe usługi Google (np. YouTube) Wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  analitycznych i marketingowych. Przechowują m.in. preferencje użytkowników dotyczące ustawień oraz wspierają bezpieczne korzystanie z usług Google.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o stosowanych przez nas plikach cookies, możesz to zrobić drogą mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Polityka Prywatności

 

Realizując prawo do prywatności Państwa danych wprowadzamy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych. Adresatami dokumentu mogą być: 

Administratorem Państwa danych jest CG Jakub Cichocki Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 30A (61-658 Poznań), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441224, NIP: 9721246664.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz to zrobić droga mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Informacje te mogą dotyczyć:

W związku z powyższym Administrator może korzystać z usług osób trzecich np. Gogle Analytics. Podmioty trzecie posiadają odrębne polityki prywatności, w których opisują sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia rozmów, negocjacji, zawarcia, wykonania oraz dokonania zmian umowy.

Kontakt z użytkownikami w celu poinformowania o aktualnych nowościach i promocjach, którymi Klienci mogą być zainteresowani. W przypadku wyrażenia zgodny na przesyłanie usług newsletter, przekazujemy informację za jego pośrednictwem. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z usługi. 

Rekrutując nowych pracowników, dane przetwarzamy w celu prawidłowego przebiegu procesu. Każdy kandydat w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dołączenie klauzuli informacyjnej „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CG Jakub Cichocki sp. k. z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Za uprzednią zgodą kandydata umieszczamy jego dane w naszej wewnętrznej bazie, aby umożliwić mu wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach. Czas przechowywania dokumentów w wewnętrznej bazie wynosi 3 lata. 

Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie prawidłowej i płynnej obsługi kadrowo-płacowej, zarządzanie zespołem oraz dokonywanie niezbędnych rozliczeń.

Dane przetwarzane są wyłącznie w okresie, w którym jest to konieczne do realizacji zapisów umowy lub w okresie wynikającym z innych przepisów, gdy stanowią one podstawę do ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora.

Dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

Maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Administrator, zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa, prowadzi stałą analizę ryzyka i zapewnia przetwarzanie danych osobowych w najmniejszym wymaganym zakresie, w szczególności poprzez udostępnienie danych jedynie osobom upoważnionym i w zakresie koniecznym do wykonania zadań. 

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby dane były przetwarzane z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, jak również podejmuje niezbędne działania, aby podmioty zewnętrzne przetwarzające dane, robiły to z zachowaniem przynajmniej takich samych środków bezpieczeństwa. 

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Skip to content