LinkedIn Instagram

Software für Sport

Polnisch softwarehaus, das sich auf die Erstellung dedizierter Software für Sport , skorzystaj z naszego doświadczenia.

Software für Sport

Die Sportbranche ist eine dynamische Umgebung, in der Informationsmanagement, Organisation von Sportveranstaltungen, Datenanalyse, Training, Kommunikation mit Athleten und Fans eine entscheidende Rolle spielen. Speziell für die Sportbranche entwickelte Software bietet eine Vielzahl von Tools und Funktionen, die sowohl Clubs, Teams als auch der gesamten Sportbranche Unterstützung bieten. Mit dieser Software wird das Management von Sportteams, die Planung von Veranstaltungen, die Analyse von Ergebnissen, das Überwachen von Trainingseinheiten sowie die Kommunikation mit Fans effizienter und besser organisiert. Speziell für die Sportbranche entwickelte Software bietet viele Möglichkeiten und Funktionen, die verschiedene Bereiche des Sports unterstützen. Ein Beispiel für solche Software ist Clubmanagement-Software, die das Überwachen von Clubmitgliedern, das Verwalten des Kontakts mit Athleten, die Organisation von Trainings, die Planung von Meetings und das Verwalten von Sportinfrastruktur ermöglicht.

Darüber hinaus ist Software zur Analyse von sportlichen Daten in der Sportbranche äußerst wichtig. Sie bietet Werkzeuge, mit denen Daten zu Ergebnissen, Taktiken, Fitness der Athleten und vielen anderen Faktoren gesammelt, analysiert und visualisiert werden können. Diese Software unterstützt Trainer und Trainerteams bei der strategischen Entscheidungsfindung. Mit speziell für die Sportbranche entwickelter Software können Clubs, Teams und andere Sportorganisationen ihre Aktivitäten verbessern, ihre Effizienz steigern, ihre Ergebnisse verbessern, das Training verwalten, Daten analysieren, mit Athleten und Fans kommunizieren und ihre Strategien optimieren. Die Wahl der richtigen Software, die den Bedürfnissen und Besonderheiten der Sportbranche entspricht, kann erhebliche Vorteile bringen und dabei helfen, im Sport erfolgreich zu sein.

Unsere Erfahrung in der Entwicklung von Software für Sport

Kostenlose Beratung zu Ihrem Projekt

Nutzen Sie unsere Erfahrung, konsultieren Sie das Projekt mit Spezialisten für Softwareplanung und -entwicklung und bewerten Sie es.
Wir bieten einen unkonventionellen Ansatz, einen vollständig transparenten und personalisierten Prozess der Geschäftsanalyse und Projektbewertung an.

Preis für das Projekt

Sie haben uns vertraut

logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp

Softwarebeispiele für Sport

Hier sind einige Beispiele für Software, die speziell für die Sportbranche entwickelt wurde, um Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

Vereinsmanagement-Software

Diese Tools ermöglichen eine umfassende Verwaltung des Sportvereins, einschließlich Mitgliederverwaltung, Registrierung, Terminplanung für Trainingseinheiten und Treffen, Infrastrukturmanagement, Kommunikation mit Spielern und ihren Eltern.

Sportdaten-Analyse-Software

Diese Tools dienen der Sammlung, Analyse und Visualisierung von sportlichen Daten wie Spielergebnissen, Spielerstatistiken, Taktiken, körperlicher Verfassung oder sogar Videoanalysen. Die Sportdaten-Analyse-Software unterstützt Trainer und Trainerteams bei der strategischen Entscheidungsfindung.

Eventmanagement-Software für Sportveranstaltungen

Diese Tools helfen bei der Planung, Organisation und Verwaltung verschiedener Arten von Sportveranstaltungen wie Wettbewerben, Turnieren oder Benefizveranstaltungen. Diese Software ermöglicht die Registrierung von Teilnehmern, die Terminplanung, das Ergebnismanagement und die Präsentation der Ergebnisse.

Kommunikationssoftware für Spieler und Fans

Diese Tools erleichtern die interne Kommunikation im Sportverein, indem sie einen einfachen Zugang zu Informationen wie aktuellen Nachrichten, Trainingsplänen und Spielresultaten ermöglichen. Sie ermöglichen auch direkte Kommunikation mit Spielern und Fans über Textnachrichten, Push-Benachrichtigungen oder soziale Plattformen.

Die Auswahl der richtigen Software, die den Bedürfnissen und Anforderungen der Sportbranche entspricht, kann die Effizienz steigern, die Ergebnisse verbessern, die Kommunikation erleichtern und das Vereinsmanagement sowie die Organisation von Sportveranstaltungen optimieren. Es lohnt sich, sich mit Softwareanbietern zu beraten, um die Lösung zu finden, die am besten den Anforderungen und Zielen der Sportbranche entspricht.

Kostenlose Beratung zu Ihrem Projekt

Nutzen Sie unsere Erfahrung, konsultieren Sie das Projekt mit Spezialisten für Softwareplanung und -entwicklung und bewerten Sie es.
Wir bieten einen unkonventionellen Ansatz, einen vollständig transparenten und personalisierten Prozess der Geschäftsanalyse und Projektbewertung an.

Preis für das Projekt
Polityka cookies

Polityka określa zasady korzystania przez portal internetowy z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. Cookies) są niewielkimi plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie odwiedzania stron www. Cookies nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę . Nie ma w nich informacji, które mogłyby umożliwić taką identyfikację.

Administrator danych wykorzystuje Cookies w celu:

Administrator danych wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:

Session cookies (sesyjne) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania lub opuszczenia strony internetowej.

Persistent cookies (stałe) – pliki te są przechowywane w urządzeniach użytkownika do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika albo przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies.

Więcej na temat ciasteczek przeczytasz na ogólnodostępnej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Ciasteczka używane przez stronę cogitech.pl

Typ / źródło Nazwa Opis
ajs_user_id, _hjAbsoluteSessionInProgress, experimentation_subject_id, ajs_anonymous_id, _hjIncludedInPageviewSample, PHPSESSID Cogitech.pl Ciasteczka funkcjonalne, niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania strony.
_ga, _git, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmt Google Analytics Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika ze stroną

Pełne informacje o wszystkich ciasteczkach, jakie mogą się pojawić w związku używaniem przez nas Google Analytics, znajdziesz tutaj.

CONSENT, SEARCH_SAMESITE, APISID, SSID, SAPISID, Secure-3PAPISID, SID, HSID, CONSENT, Secure-3PSID, Secure-3PSIDCC, ANID, NID, 1P_JAR, SIDCC, OTZ Pozostałe usługi Google (np. YouTube) Wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  analitycznych i marketingowych. Przechowują m.in. preferencje użytkowników dotyczące ustawień oraz wspierają bezpieczne korzystanie z usług Google.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o stosowanych przez nas plikach cookies, możesz to zrobić drogą mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Polityka Prywatności

 

Realizując prawo do prywatności Państwa danych wprowadzamy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych. Adresatami dokumentu mogą być: 

Administratorem Państwa danych jest CG Jakub Cichocki Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 30A (61-658 Poznań), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441224, NIP: 9721246664.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz to zrobić droga mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Informacje te mogą dotyczyć:

W związku z powyższym Administrator może korzystać z usług osób trzecich np. Gogle Analytics. Podmioty trzecie posiadają odrębne polityki prywatności, w których opisują sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia rozmów, negocjacji, zawarcia, wykonania oraz dokonania zmian umowy.

Kontakt z użytkownikami w celu poinformowania o aktualnych nowościach i promocjach, którymi Klienci mogą być zainteresowani. W przypadku wyrażenia zgodny na przesyłanie usług newsletter, przekazujemy informację za jego pośrednictwem. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z usługi. 

Rekrutując nowych pracowników, dane przetwarzamy w celu prawidłowego przebiegu procesu. Każdy kandydat w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dołączenie klauzuli informacyjnej „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CG Jakub Cichocki sp. k. z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Za uprzednią zgodą kandydata umieszczamy jego dane w naszej wewnętrznej bazie, aby umożliwić mu wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach. Czas przechowywania dokumentów w wewnętrznej bazie wynosi 3 lata. 

Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie prawidłowej i płynnej obsługi kadrowo-płacowej, zarządzanie zespołem oraz dokonywanie niezbędnych rozliczeń.

Dane przetwarzane są wyłącznie w okresie, w którym jest to konieczne do realizacji zapisów umowy lub w okresie wynikającym z innych przepisów, gdy stanowią one podstawę do ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora.

Dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

Maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Administrator, zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa, prowadzi stałą analizę ryzyka i zapewnia przetwarzanie danych osobowych w najmniejszym wymaganym zakresie, w szczególności poprzez udostępnienie danych jedynie osobom upoważnionym i w zakresie koniecznym do wykonania zadań. 

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby dane były przetwarzane z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, jak również podejmuje niezbędne działania, aby podmioty zewnętrzne przetwarzające dane, robiły to z zachowaniem przynajmniej takich samych środków bezpieczeństwa. 

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Skip to content