LinkedIn Instagram

System CRM zur Verwaltung einer Fußballakademie

Für eines der größten und am schnellsten wachsenden Netzwerke von Fußballschulen in Europa bieten wir umfassenden IT-Support.

System CRM zur Verwaltung einer Fußballakademie dla Akademia Piłkarska Reissa

Klubsportvereine Akademia Piłkarska Reissa und Akademia Piłkarska Falubaz vereinen über 4000 Spieler und sind eine der größten Fußballschulen in Europa. Die Mission der Akademie ist die Förderung eines gesunden Lebensstils bei Kindern und Jugendlichen.

Für die Akademia Piłkarska Reissa haben wir ein umfassendes Akademie-Management-System und eine Projektmanagement-Plattform entwickelt.

Das erweiterte Tool ermöglicht das Management von Fußballakademien. Es besteht aus einer Internetplattform für den Administrator und den Kunden. Die Plattform umfasst unter anderem eine vollständige Datenbank für Kunden, Teilnehmer, Mitarbeiter und Sportanlagen. Wesentliche Vorteile sind die vollständige Automatisierung und die Benutzerfreundlichkeit. Das Panel kann vollständig an die individuellen Vorlieben des Kunden angepasst werden. Der Plattform können mehrere Zugriffsebenen wie Trainer, Administrator und Buchhalter zugewiesen werden.

Die Internetplattform besteht aus folgenden Modulen:

  • Kunden und Teilnehmer
  • Finanzen
  • Mitarbeiter, Standorte und Sportanlagen
  • Übungen und Konzepte
  • Mannschaften, Spiele und Trainingseinheiten
  • Treuepunkte
  • System für SMS- und E-Mail-Nachrichten
  • Newsletter

Vollständige Datenbank

Das Teilnehmermodul ermöglicht das Durchsuchen und Bearbeiten der Datenbank aller registrierten Benutzer und Kunden im System und bietet schnellen Zugriff auf alle relevanten Informationen. Teilnehmer können verschiedenen Standorten und Teams mit unterschiedlichem Leistungsniveau zugeordnet werden, und es können auch Traineranmerkungen hinzugefügt werden.

Kontrolle der Finanzen

Dank des Finanzmoduls können Rechnungen automatisch erstellt und an Kunden gesendet werden. Das System erinnert Kunden automatisch an ausstehende Zahlungen und berechnet gegebenenfalls Strafen. Im Finanzsegment gibt es auch Statistiken und Vergleiche zum finanziellen Ergebnis der Akademie.

Effizientes Ressourcenmanagement

Dieser Bereich bietet Zugriff auf eine umfassende Datenbank mit Informationen zu Mitarbeitern, Standorten, an denen das Training stattfindet, und gemieteten Sportanlagen sowie der darin befindlichen Ausrüstung. Trainer können Anfragen zu benötigter Sportausrüstung stellen.

Training macht den Meister

Das System enthält einen Ersteller und Vorlagen für Übungen für Teilnehmer, die vom Trainer kombiniert und geteilt werden können. Dies erleichtert das Management von Bildungsmaterialien. Das Modul ist vollständig transparent und ermöglicht Administratoren den Zugriff auf den Downloadverlauf.

Mannschaften, Spiele und Trainingseinheiten

Dieses Modul ermöglicht ein umfassendes Management bestehender Mannschaften, die Festlegung von Spielplänen und Trainingszeiten, die Überprüfung der Anwesenheitsliste und das Anheften von Konzepten an einzelne Trainingseinheiten. Es ist auch möglich, die Geschichte der gespielten Spiele und durchgeführten Trainingseinheiten einzusehen.

In Kontakt mit dem Kunden

Das Kommunikationssystem mit Kunden und Mitarbeitern durch Gruppen-SMS- und E-Mail-Nachrichten ermöglicht eine schnelle Benachrichtigung über unvorhergesehene Änderungen und Erinnerungen an bevorstehende Veranstaltungen. Es ist möglich, Empfängergruppen zu erstellen und Vorlagen für gesendete Nachrichten festzulegen. Das System enthält auch ein erweitertes Newsletter-Versandsystem mit integriertem Analysemodul.

Treue lohnt sich

Das Sport Management System ermöglicht die Vergabe von Treuepunkten an Teilnehmer für das Teilnehmen an Trainingseinheiten, pünktliche Zahlungen, die dann in einem externen Online-Shop verwendet werden können.

Im Rahmen von IT.Cogitech bieten wir auch IT-Support, laufende Betreuung und Hosting-Services für Systeme, E-Mails, Websites und andere Akademie-Projekte an.

Technologieen

Prezentacja projektu System CRM zur Verwaltung einer Fußballakademie
Prezentacja projektu System CRM zur Verwaltung einer Fußballakademie
4000+

Die unterstützten Spieler

Das Management einer Gruppe von fast 500 Trainern an über 120 Standorten erfordert ein maßgeschneidertes System.

Die bereitgestellten Tools bieten der Akademie Wettbewerbsvorteile und ermöglichen eine kontinuierliche Entwicklung.

Piotr Matecki
Prezes Zarządu Akademii Piłkarskiej Reissa
Firma cogitech wyróżnia się wysoką jakością usług, ponadprzeciętnym zaangażowaniem oraz kreatywnością w rozwiązywaniu postawionych przed nią wyzwań. Kompleksowość usług grupy pozwoliła nam zdecydować się na jednego partnera IT.

Kostenlose Beratung zu Ihrem Projekt

Nutzen Sie unsere Erfahrung, konsultieren Sie das Projekt mit Spezialisten für Softwareplanung und -entwicklung und bewerten Sie es.
Wir bieten einen unkonventionellen Ansatz, einen vollständig transparenten und personalisierten Prozess der Geschäftsanalyse und Projektbewertung an.

Preis für das Projekt

Siehe auch

Polityka cookies

Polityka określa zasady korzystania przez portal internetowy z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. Cookies) są niewielkimi plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie odwiedzania stron www. Cookies nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę . Nie ma w nich informacji, które mogłyby umożliwić taką identyfikację.

Administrator danych wykorzystuje Cookies w celu:

Administrator danych wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:

Session cookies (sesyjne) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania lub opuszczenia strony internetowej.

Persistent cookies (stałe) – pliki te są przechowywane w urządzeniach użytkownika do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika albo przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies.

Więcej na temat ciasteczek przeczytasz na ogólnodostępnej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Ciasteczka używane przez stronę cogitech.pl

Typ / źródło Nazwa Opis
ajs_user_id, _hjAbsoluteSessionInProgress, experimentation_subject_id, ajs_anonymous_id, _hjIncludedInPageviewSample, PHPSESSID Cogitech.pl Ciasteczka funkcjonalne, niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania strony.
_ga, _git, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmt Google Analytics Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika ze stroną

Pełne informacje o wszystkich ciasteczkach, jakie mogą się pojawić w związku używaniem przez nas Google Analytics, znajdziesz tutaj.

CONSENT, SEARCH_SAMESITE, APISID, SSID, SAPISID, Secure-3PAPISID, SID, HSID, CONSENT, Secure-3PSID, Secure-3PSIDCC, ANID, NID, 1P_JAR, SIDCC, OTZ Pozostałe usługi Google (np. YouTube) Wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  analitycznych i marketingowych. Przechowują m.in. preferencje użytkowników dotyczące ustawień oraz wspierają bezpieczne korzystanie z usług Google.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o stosowanych przez nas plikach cookies, możesz to zrobić drogą mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Polityka Prywatności

 

Realizując prawo do prywatności Państwa danych wprowadzamy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych. Adresatami dokumentu mogą być: 

Administratorem Państwa danych jest CG Jakub Cichocki Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 30A (61-658 Poznań), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441224, NIP: 9721246664.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz to zrobić droga mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Informacje te mogą dotyczyć:

W związku z powyższym Administrator może korzystać z usług osób trzecich np. Gogle Analytics. Podmioty trzecie posiadają odrębne polityki prywatności, w których opisują sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia rozmów, negocjacji, zawarcia, wykonania oraz dokonania zmian umowy.

Kontakt z użytkownikami w celu poinformowania o aktualnych nowościach i promocjach, którymi Klienci mogą być zainteresowani. W przypadku wyrażenia zgodny na przesyłanie usług newsletter, przekazujemy informację za jego pośrednictwem. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z usługi. 

Rekrutując nowych pracowników, dane przetwarzamy w celu prawidłowego przebiegu procesu. Każdy kandydat w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dołączenie klauzuli informacyjnej „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CG Jakub Cichocki sp. k. z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Za uprzednią zgodą kandydata umieszczamy jego dane w naszej wewnętrznej bazie, aby umożliwić mu wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach. Czas przechowywania dokumentów w wewnętrznej bazie wynosi 3 lata. 

Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie prawidłowej i płynnej obsługi kadrowo-płacowej, zarządzanie zespołem oraz dokonywanie niezbędnych rozliczeń.

Dane przetwarzane są wyłącznie w okresie, w którym jest to konieczne do realizacji zapisów umowy lub w okresie wynikającym z innych przepisów, gdy stanowią one podstawę do ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora.

Dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

Maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Administrator, zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa, prowadzi stałą analizę ryzyka i zapewnia przetwarzanie danych osobowych w najmniejszym wymaganym zakresie, w szczególności poprzez udostępnienie danych jedynie osobom upoważnionym i w zakresie koniecznym do wykonania zadań. 

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby dane były przetwarzane z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, jak również podejmuje niezbędne działania, aby podmioty zewnętrzne przetwarzające dane, robiły to z zachowaniem przynajmniej takich samych środków bezpieczeństwa. 

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Skip to content