LinkedIn Instagram

Finansowanie aplikacji – leasing i dotacje

W ramach naszej działalności skutecznie wspieramy klientów w pozyskaniu finansowania na tworzenie rozwiązań IT.

Leasing na oprogramowanie

Leasing oprogramowania to forma finansowania, w której instytucja bankowa lub inna firma leasingowa wynajmuje oprogramowanie komputerowe klientowi na określony czas. W ramach umowy leasingowej, klient płaci regularne raty za korzystanie z oprogramowania, a na koniec okresu leasingu ma możliwość wykupienia oprogramowania na stałe.

Leasing oprogramowania może być korzystny dla firm, które nie chcą lub nie są w stanie ponieść dużych kosztów zakupu oprogramowania na własność. W ramach umowy leasingowej, klient ma dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, a także może skorzystać z usług wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania.

Warto zaznaczyć, że leasing oprogramowania nie jest dostępny dla wszystkich rodzajów oprogramowania, a jedynie dla wybranych produktów oferowanych przez instytucje bankowe lub firmy leasingowe.

 

Niskooprocentowane pożyczki rozwojowe na oprogramowanie

Niskooprocentowane pożyczki rozwojowe to specjalne pożyczki udzielane przez instytucje finansowe, takie jak banki lub agencje rządowe, które mają na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w gospodarce. Charakteryzują się one niższymi oprocentowaniami niż standardowe pożyczki, co ma zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w swoje projekty.

Niskooprocentowane pożyczki rozwojowe są przeznaczone dla firm, które planują rozszerzyć swoją działalność lub wprowadzić na rynek nowe produkty lub usługi.

W celu uzyskania niskooprocentowanej pożyczki rozwojowej, firma musi przedstawić biznesplan, który przekona instytucję finansową o opłacalności i szansach na sukces projektu. Wymagana jest również analiza zdolności kredytowej firmy oraz udokumentowanie jej historii finansowej.

Niskooprocentowane pożyczki rozwojowe są cennym źródłem finansowania dla firm, które chcą rozwijać swoją działalność, ale nie mają wystarczających środków finansowych. Pozwalają one na zwiększenie kapitału firmowego oraz rozwój innowacyjnych produktów lub usług, co może przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Unijne programy wsparcia na oprogramowanie

Unia Europejska ma wiele programów finansowania innowacyjnych projektów związanych z oprogramowaniem. Oto kilka przykładów:

 1. Horizon Europe – jest to największy program ramowy UE na rzecz badań i innowacji, w którego ramach przewidziane są finansowania na projekty związane z oprogramowaniem, takie jak projekty badawcze i rozwijające nowe technologie, projekty związane z cyfryzacją, innowacje społeczne i wiele innych.
 2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – zapewnia wsparcie finansowe dla projektów związanych z innowacjami, w tym projektów związanych z rozwojem oprogramowania w regionach UE.
 3. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) – jest to instytucja finansowa UE, która udziela pożyczek i gwarancji dla projektów związanych z innowacyjnymi technologiami, w tym z oprogramowaniem.
 4. Instrumenty Finansowe na rzecz Rozwoju Regionalnego (IFRR) – służą do finansowania projektów związanych z rozwojem gospodarczym w regionach UE, w tym projektów związanych z rozwojem oprogramowania.
 5. Program COSME – oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw związanych z oprogramowaniem, w tym granty, pożyczki i poręczenia.
 6. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) – udziela wsparcia finansowego dla projektów związanych z innowacjami, w tym projektów związanych z oprogramowaniem.

Te programy oferują różne formy wsparcia finansowego dla projektów związanych z oprogramowaniem, w zależności od ich celów i zakresu działalności.

Lokalne programy wsparcia

Lokalne programy wsparcia na oprogramowanie są inicjatywami organizowanymi na poziomie krajowym lub regionalnym, które mają na celu wspieranie rozwoju sektora IT i oprogramowania w danym obszarze. Oto kilka przykładów lokalnych programów wsparcia na oprogramowanie:

 1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa – to program rządu polskiego na rzecz rozwoju cyfryzacji w Polsce, w ramach którego przewidziane są różne formy wsparcia na projekty związane z oprogramowaniem.
 2. Programy regionalne na rzecz rozwoju innowacyjności – wiele regionów i miast organizuje programy na rzecz rozwoju innowacyjności, w tym wsparcia dla projektów związanych z oprogramowaniem.
 3. Inicjatywy startupowe – wiele krajów i regionów oferuje programy i inicjatywy na rzecz wsparcia startupów związanych z oprogramowaniem, takie jak akceleratory, inkubatory i programy mentorskie.
 4. Inicjatywy edukacyjne – wiele krajów i regionów organizuje programy na rzecz edukacji i szkoleń związanych z oprogramowaniem, aby zwiększyć poziom wiedzy i umiejętności w tym zakresie.
 5. Programy dotacyjne – wiele krajów i regionów oferuje dotacje i granty na projekty związane z oprogramowaniem, w celu zachęcenia firm i przedsiębiorców do inwestowania w ten sektor.

Te lokalne programy wsparcia oferują różne formy wsparcia finansowego, edukacyjnego i mentorskiego dla projektów związanych z oprogramowaniem, w zależności od celów i wymagań danego programu.

Jak dostać dofinansowanie na oprogramowanie?

Możliwości finansowania analizujemy na podstawie szczegółowych informacji o projekcie i firmie, we współpracy z firmami partnerskimi.

W celu poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Polityka cookies

Polityka określa zasady korzystania przez portal internetowy z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. Cookies) są niewielkimi plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie odwiedzania stron www. Cookies nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę . Nie ma w nich informacji, które mogłyby umożliwić taką identyfikację.

Administrator danych wykorzystuje Cookies w celu:

Administrator danych wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:

Session cookies (sesyjne) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania lub opuszczenia strony internetowej.

Persistent cookies (stałe) – pliki te są przechowywane w urządzeniach użytkownika do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika albo przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies.

Więcej na temat ciasteczek przeczytasz na ogólnodostępnej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Ciasteczka używane przez stronę cogitech.pl

Typ / źródło Nazwa Opis
ajs_user_id, _hjAbsoluteSessionInProgress, experimentation_subject_id, ajs_anonymous_id, _hjIncludedInPageviewSample, PHPSESSID Cogitech.pl Ciasteczka funkcjonalne, niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania strony.
_ga, _git, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmt Google Analytics Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika ze stroną

Pełne informacje o wszystkich ciasteczkach, jakie mogą się pojawić w związku używaniem przez nas Google Analytics, znajdziesz tutaj.

CONSENT, SEARCH_SAMESITE, APISID, SSID, SAPISID, Secure-3PAPISID, SID, HSID, CONSENT, Secure-3PSID, Secure-3PSIDCC, ANID, NID, 1P_JAR, SIDCC, OTZ Pozostałe usługi Google (np. YouTube) Wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  analitycznych i marketingowych. Przechowują m.in. preferencje użytkowników dotyczące ustawień oraz wspierają bezpieczne korzystanie z usług Google.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o stosowanych przez nas plikach cookies, możesz to zrobić drogą mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Polityka Prywatności

 

Realizując prawo do prywatności Państwa danych wprowadzamy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych. Adresatami dokumentu mogą być: 

Administratorem Państwa danych jest CG Jakub Cichocki Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 30A (61-658 Poznań), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441224, NIP: 9721246664.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz to zrobić droga mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Informacje te mogą dotyczyć:

W związku z powyższym Administrator może korzystać z usług osób trzecich np. Gogle Analytics. Podmioty trzecie posiadają odrębne polityki prywatności, w których opisują sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia rozmów, negocjacji, zawarcia, wykonania oraz dokonania zmian umowy.

Kontakt z użytkownikami w celu poinformowania o aktualnych nowościach i promocjach, którymi Klienci mogą być zainteresowani. W przypadku wyrażenia zgodny na przesyłanie usług newsletter, przekazujemy informację za jego pośrednictwem. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z usługi. 

Rekrutując nowych pracowników, dane przetwarzamy w celu prawidłowego przebiegu procesu. Każdy kandydat w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dołączenie klauzuli informacyjnej „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CG Jakub Cichocki sp. k. z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Za uprzednią zgodą kandydata umieszczamy jego dane w naszej wewnętrznej bazie, aby umożliwić mu wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach. Czas przechowywania dokumentów w wewnętrznej bazie wynosi 3 lata. 

Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie prawidłowej i płynnej obsługi kadrowo-płacowej, zarządzanie zespołem oraz dokonywanie niezbędnych rozliczeń.

Dane przetwarzane są wyłącznie w okresie, w którym jest to konieczne do realizacji zapisów umowy lub w okresie wynikającym z innych przepisów, gdy stanowią one podstawę do ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora.

Dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

Maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Administrator, zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa, prowadzi stałą analizę ryzyka i zapewnia przetwarzanie danych osobowych w najmniejszym wymaganym zakresie, w szczególności poprzez udostępnienie danych jedynie osobom upoważnionym i w zakresie koniecznym do wykonania zadań. 

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby dane były przetwarzane z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, jak również podejmuje niezbędne działania, aby podmioty zewnętrzne przetwarzające dane, robiły to z zachowaniem przynajmniej takich samych środków bezpieczeństwa. 

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Skip to content