LinkedIn Instagram

Oprogramowane dedykowane dla Produkcji i Przemysłu

Software house specjalizujący się w tworzeniu dedykowanego oprogramowania dla Produkcji i Przemysłu , skorzystaj z naszego doświadczenia.

Oprogramowanie dla Produkcji i Przemysłu

Branża produkcyjno-przemysłowa jest sektorem o wysokiej złożoności, w którym skuteczne zarządzanie procesami produkcyjnymi, optymalizacja efektywności, kontrola jakości i innowacyjność mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. Oprogramowanie dedykowane dla branży produkcyjno-przemysłowej oferuje szeroki zakres narzędzi, które umożliwiają monitorowanie produkcji, planowanie zasobów, zarządzanie łańcuchem dostaw, analizę danych, automatyzację procesów oraz zarządzanie jakością. Dzięki temu oprogramowaniu, firmy produkcyjne mogą zoptymalizować swoje operacje, zwiększyć wydajność, skrócić czas dostaw, minimalizować błędy i koszty, oraz osiągnąć lepszą konkurencyjność na rynku. Oprogramowanie dedykowane dla branży produkcyjno-przemysłowej oferuje wiele możliwości i funkcji, które wspierają różne obszary działalności przemysłowej. Przykładem takiego oprogramowania jest oprogramowanie do zarządzania produkcją, które umożliwia planowanie harmonogramu produkcji, monitorowanie postępu, zarządzanie zasobami, śledzenie kosztów oraz optymalizację procesów. Innym przykładem jest oprogramowanie do zarządzania jakością, które umożliwia kontrolę jakości surowców, produktów, procesów produkcyjnych, audyty, zarządzanie reklamacjami i raportowanie.

Dzięki oprogramowaniu dedykowanemu dla branży produkcyjno-przemysłowej, firmy mogą zautomatyzować wiele procesów, zoptymalizować zarządzanie produkcją, poprawić jakość, efektywność i zgodność z normami branżowymi. Wybór odpowiedniego oprogramowania dostosowanego do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa może przynieść znaczące korzyści, takie jak redukcja kosztów, poprawa wydajności, zwiększenie konkurencyjności i umożliwienie innowacyjności w dziedzinie produkcji i przemysłu.

Nasze doświadczenie w oprogramowaniu dla Produkcji i Przemysłu

Darmowa konsultacja Twojego projektu

Skorzystaj z naszego doświadczenia, skonsultuj i wyestymuj projekt ze specjalistami w planowaniu i tworzeniu oprogramowania.
Oferujemy nieszablonowe podejście, w pełni transparenty i spersonalizowany proces analityki biznesowej i wyceny projektu.

Wyceń projekt

Zaufali nam

logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp

Przykłady oprogramowania dla Produkcji i Przemysłu

Oto kilka przykładów oprogramowania dedykowanego dla branży produkcyjno-przemysłowej, które można wdrożyć w celu usprawnienia operacji i zwiększenia efektywności

Systemy ERP (Enterprise Resource Planning)

Systemy ERP integrują różne obszary działalności, takie jak produkcja, zaopatrzenie, sprzedaż, finanse i magazynowanie, w jednym centralnym systemie. Pozwalają one na lepsze zarządzanie zasobami, planowanie produkcji, kontrolę kosztów, śledzenie zamówień, zarządzanie łańcuchem dostaw i raportowanie.

Oprogramowanie MES (Manufacturing Execution System)

Oprogramowanie MES jest dedykowane dla zarządzania operacjami produkcyjnymi na poziomie zakładu produkcyjnego. Umożliwia śledzenie postępu produkcji, monitorowanie wydajności, zarządzanie zasobami ludzkimi i maszynami, kontrolę jakości, gromadzenie danych produkcyjnych oraz analizę efektywności.

Oprogramowanie CAD/CAM/CAE

Oprogramowanie CAD (Computer-Aided Design), CAM (Computer-Aided Manufacturing) i CAE (Computer-Aided Engineering) jest niezwykle przydatne w branży produkcyjnej. Oprogramowanie CAD pozwala na projektowanie i modelowanie produktów, CAM umożliwia programowanie i sterowanie maszynami produkcyjnymi, a CAE wspiera analizę i symulację inżynierską.

Oprogramowanie SCM (Supply Chain Management)

Oprogramowanie SCM jest stosowane do zarządzania łańcuchem dostaw, planowania produkcji, prognozowania popytu, zarządzania zapasami i koordynacji działań logistycznych. Pozwala na optymalizację procesów zaopatrzenia, minimalizację ryzyka, doskonalenie terminowości dostaw i zwiększenie efektywności całego łańcucha dostaw.

Wdrożenie dedykowanego oprogramowania dla branży produkcyjno-przemysłowej może znacznie usprawnić zarządzanie procesami produkcyjnymi, zoptymalizować wykorzystanie zasobów, poprawić jakość, terminowość dostaw i efektywność operacyjną. Ważne jest dobranie odpowiedniego oprogramowania, dostosowanego do specyfiki działalności firmy, aby zapewnić maksymalne korzyści i konkurencyjność na rynku.

Darmowa konsultacja Twojego projektu

Skorzystaj z naszego doświadczenia, skonsultuj i wyestymuj projekt ze specjalistami w planowaniu i tworzeniu oprogramowania.
Oferujemy nieszablonowe podejście, w pełni transparenty i spersonalizowany proces analityki biznesowej i wyceny projektu.

Wyceń projekt
Polityka cookies

Polityka określa zasady korzystania przez portal internetowy z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. Cookies) są niewielkimi plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie odwiedzania stron www. Cookies nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę . Nie ma w nich informacji, które mogłyby umożliwić taką identyfikację.

Administrator danych wykorzystuje Cookies w celu:

Administrator danych wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:

Session cookies (sesyjne) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania lub opuszczenia strony internetowej.

Persistent cookies (stałe) – pliki te są przechowywane w urządzeniach użytkownika do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika albo przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies.

Więcej na temat ciasteczek przeczytasz na ogólnodostępnej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Ciasteczka używane przez stronę cogitech.pl

Typ / źródło Nazwa Opis
ajs_user_id, _hjAbsoluteSessionInProgress, experimentation_subject_id, ajs_anonymous_id, _hjIncludedInPageviewSample, PHPSESSID Cogitech.pl Ciasteczka funkcjonalne, niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania strony.
_ga, _git, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmt Google Analytics Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika ze stroną

Pełne informacje o wszystkich ciasteczkach, jakie mogą się pojawić w związku używaniem przez nas Google Analytics, znajdziesz tutaj.

CONSENT, SEARCH_SAMESITE, APISID, SSID, SAPISID, Secure-3PAPISID, SID, HSID, CONSENT, Secure-3PSID, Secure-3PSIDCC, ANID, NID, 1P_JAR, SIDCC, OTZ Pozostałe usługi Google (np. YouTube) Wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  analitycznych i marketingowych. Przechowują m.in. preferencje użytkowników dotyczące ustawień oraz wspierają bezpieczne korzystanie z usług Google.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o stosowanych przez nas plikach cookies, możesz to zrobić drogą mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Polityka Prywatności

 

Realizując prawo do prywatności Państwa danych wprowadzamy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych. Adresatami dokumentu mogą być: 

Administratorem Państwa danych jest CG Jakub Cichocki Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 30A (61-658 Poznań), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441224, NIP: 9721246664.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz to zrobić droga mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Informacje te mogą dotyczyć:

W związku z powyższym Administrator może korzystać z usług osób trzecich np. Gogle Analytics. Podmioty trzecie posiadają odrębne polityki prywatności, w których opisują sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia rozmów, negocjacji, zawarcia, wykonania oraz dokonania zmian umowy.

Kontakt z użytkownikami w celu poinformowania o aktualnych nowościach i promocjach, którymi Klienci mogą być zainteresowani. W przypadku wyrażenia zgodny na przesyłanie usług newsletter, przekazujemy informację za jego pośrednictwem. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z usługi. 

Rekrutując nowych pracowników, dane przetwarzamy w celu prawidłowego przebiegu procesu. Każdy kandydat w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dołączenie klauzuli informacyjnej „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CG Jakub Cichocki sp. k. z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Za uprzednią zgodą kandydata umieszczamy jego dane w naszej wewnętrznej bazie, aby umożliwić mu wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach. Czas przechowywania dokumentów w wewnętrznej bazie wynosi 3 lata. 

Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie prawidłowej i płynnej obsługi kadrowo-płacowej, zarządzanie zespołem oraz dokonywanie niezbędnych rozliczeń.

Dane przetwarzane są wyłącznie w okresie, w którym jest to konieczne do realizacji zapisów umowy lub w okresie wynikającym z innych przepisów, gdy stanowią one podstawę do ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora.

Dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

Maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Administrator, zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa, prowadzi stałą analizę ryzyka i zapewnia przetwarzanie danych osobowych w najmniejszym wymaganym zakresie, w szczególności poprzez udostępnienie danych jedynie osobom upoważnionym i w zakresie koniecznym do wykonania zadań. 

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby dane były przetwarzane z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, jak również podejmuje niezbędne działania, aby podmioty zewnętrzne przetwarzające dane, robiły to z zachowaniem przynajmniej takich samych środków bezpieczeństwa. 

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Skip to content