LinkedIn Instagram

Software určený pro Výroba a průmysl

Polský softwarová společnost specializující se na vytváření specializovaného softwaru pro Výroba a průmysl , skorzystaj z naszego doświadczenia.

Oprogramování pro Výroba a průmysl

Průmyslový sektor je odvětvím s vysokou složitostí, ve kterém je úspěch závislý na efektivním řízení výrobních procesů, optimalizaci efektivity, kontrole kvality a inovacích. Software zaměřený na průmyslový sektor nabízí širokou škálu nástrojů, které umožňují monitorování výroby, plánování zdrojů, řízení dodavatelského řetězce, analýzu dat, automatizaci procesů a řízení kvality. Díky tomuto software mohou výrobní společnosti optimalizovat své operace, zvýšit výkonnost, zkrátit dodací doby, minimalizovat chyby a náklady a dosáhnout větší konkurenceschopnosti na trhu. Software zaměřený na průmyslový sektor nabízí mnoho možností a funkcí, které podporují různé oblasti průmyslového podnikání. Příkladem takového softwaru je software pro řízení výroby, který umožňuje plánování výrobního plánu, monitorování postupu, správu zdrojů, sledování nákladů a optimalizaci procesů. Dalším příkladem je software pro řízení kvality, který umožňuje kontrolu kvality surovin, výrobků, výrobních procesů, auditů, řízení reklamací a generování zpráv.

Díky softwarem zaměřeným na průmyslový sektor mohou společnosti automatizovat mnoho procesů, optimalizovat řízení výroby, zlepšit kvalitu, efektivitu a soulad s průmyslovými normami. Výběr vhodného softwaru přizpůsobeného potřebám a specifikům podniku může přinést významné výhody, jako je snížení nákladů, zvýšení výkonnosti, zvýšení konkurenceschopnosti a umožnění inovací v oblasti výroby a průmyslu.

Naše zkušenosti s vývojem softwaru pro Výroba a průmysl

Bezplatná konzultace vašeho projektu

Využijte naše zkušenosti, konzultujte a ohodnoťte projekt s odborníky v plánování a vývoji softwaru.
Nabízíme nestandardní přístup, plně transparentní a personalizovaný proces obchodní analýzy a odhadu projektu.

Oceňte projekt

Důvěřovali nám

logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp

Příklady softwaru pro Výroba a průmysl

Toto je pár příkladů softwaru určeného pro výrobní průmysl, který lze implementovat pro zlepšení provozu a zvýšení efektivnosti.

ERP systémy (Enterprise Resource Planning)

ERP systémy integrují různé oblasti podnikání, jako je výroba, zásobování, prodej, finance a skladování, do jednoho centrálního systému. Umožňují lepší řízení zdrojů, plánování výroby, kontrolu nákladů, sledování objednávek, řízení dodavatelského řetězce a vykazování.

MES software (Manufacturing Execution System)

MES software je určen pro řízení výrobních operací na úrovni výrobního závodu. Umožňuje sledování pokroku výroby, monitorování výkonnosti, řízení lidských zdrojů a strojů, kontrolu kvality, sběr výrobních dat a analýzu efektivnosti.

CAD/CAM/CAE software

CAD (Computer-Aided Design), CAM (Computer-Aided Manufacturing) a CAE (Computer-Aided Engineering) software je velmi užitečný ve výrobním průmyslu. CAD software umožňuje návrh a modelování produktů, CAM umožňuje programování a ovládání výrobních strojů a CAE podporuje inženýrskou analýzu a simulaci.

SCM software (Supply Chain Management)

SCM software se používá k řízení dodavatelského řetězce, plánování výroby, předpovídání poptávky, správě zásob a koordinaci logistických činností. Umožňuje optimalizaci dodavatelských procesů, minimalizaci rizika, zlepšení dodávkových lhůt a zvýšení efektivnosti celého dodavatelského řetězce.

Implementace dedikovaného softwaru pro výrobní průmysl může výrazně zlepšit řízení výrobních procesů, optimalizovat využití zdrojů, zlepšit kvalitu, dodávkové lhůty a operační efektivitu. Je důležité vybrat vhodný software přizpůsobený specifikám firmy, aby se zajistily maximální výhody a konkurenceschopnost na trhu.

Bezplatná konzultace vašeho projektu

Využijte naše zkušenosti, konzultujte a ohodnoťte projekt s odborníky v plánování a vývoji softwaru.
Nabízíme nestandardní přístup, plně transparentní a personalizovaný proces obchodní analýzy a odhadu projektu.

Oceňte projekt
Polityka cookies

Polityka określa zasady korzystania przez portal internetowy z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. Cookies) są niewielkimi plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie odwiedzania stron www. Cookies nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę . Nie ma w nich informacji, które mogłyby umożliwić taką identyfikację.

Administrator danych wykorzystuje Cookies w celu:

Administrator danych wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:

Session cookies (sesyjne) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania lub opuszczenia strony internetowej.

Persistent cookies (stałe) – pliki te są przechowywane w urządzeniach użytkownika do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika albo przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies.

Więcej na temat ciasteczek przeczytasz na ogólnodostępnej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Ciasteczka używane przez stronę cogitech.pl

Typ / źródło Nazwa Opis
ajs_user_id, _hjAbsoluteSessionInProgress, experimentation_subject_id, ajs_anonymous_id, _hjIncludedInPageviewSample, PHPSESSID Cogitech.pl Ciasteczka funkcjonalne, niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania strony.
_ga, _git, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmt Google Analytics Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika ze stroną

Pełne informacje o wszystkich ciasteczkach, jakie mogą się pojawić w związku używaniem przez nas Google Analytics, znajdziesz tutaj.

CONSENT, SEARCH_SAMESITE, APISID, SSID, SAPISID, Secure-3PAPISID, SID, HSID, CONSENT, Secure-3PSID, Secure-3PSIDCC, ANID, NID, 1P_JAR, SIDCC, OTZ Pozostałe usługi Google (np. YouTube) Wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  analitycznych i marketingowych. Przechowują m.in. preferencje użytkowników dotyczące ustawień oraz wspierają bezpieczne korzystanie z usług Google.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o stosowanych przez nas plikach cookies, możesz to zrobić drogą mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Polityka Prywatności

 

Realizując prawo do prywatności Państwa danych wprowadzamy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych. Adresatami dokumentu mogą być: 

Administratorem Państwa danych jest CG Jakub Cichocki Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 30A (61-658 Poznań), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441224, NIP: 9721246664.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz to zrobić droga mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Informacje te mogą dotyczyć:

W związku z powyższym Administrator może korzystać z usług osób trzecich np. Gogle Analytics. Podmioty trzecie posiadają odrębne polityki prywatności, w których opisują sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia rozmów, negocjacji, zawarcia, wykonania oraz dokonania zmian umowy.

Kontakt z użytkownikami w celu poinformowania o aktualnych nowościach i promocjach, którymi Klienci mogą być zainteresowani. W przypadku wyrażenia zgodny na przesyłanie usług newsletter, przekazujemy informację za jego pośrednictwem. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z usługi. 

Rekrutując nowych pracowników, dane przetwarzamy w celu prawidłowego przebiegu procesu. Każdy kandydat w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dołączenie klauzuli informacyjnej „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CG Jakub Cichocki sp. k. z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Za uprzednią zgodą kandydata umieszczamy jego dane w naszej wewnętrznej bazie, aby umożliwić mu wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach. Czas przechowywania dokumentów w wewnętrznej bazie wynosi 3 lata. 

Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie prawidłowej i płynnej obsługi kadrowo-płacowej, zarządzanie zespołem oraz dokonywanie niezbędnych rozliczeń.

Dane przetwarzane są wyłącznie w okresie, w którym jest to konieczne do realizacji zapisów umowy lub w okresie wynikającym z innych przepisów, gdy stanowią one podstawę do ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora.

Dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

Maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Administrator, zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa, prowadzi stałą analizę ryzyka i zapewnia przetwarzanie danych osobowych w najmniejszym wymaganym zakresie, w szczególności poprzez udostępnienie danych jedynie osobom upoważnionym i w zakresie koniecznym do wykonania zadań. 

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby dane były przetwarzane z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, jak również podejmuje niezbędne działania, aby podmioty zewnętrzne przetwarzające dane, robiły to z zachowaniem przynajmniej takich samych środków bezpieczeństwa. 

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Skip to content