LinkedIn Instagram

Dedicated CRM system for accounting office networks

Individual system for accounting offices

Dedicated CRM system for accounting office networks dla Partner Gospodarczy

Dedicated CRM system for the PG Partner Gospodarczy accounting office network

PG Partner Gospodarczy is an accounting office network with branches in major cities in Poland. Our implemented CRM for accounting offices ensures efficient completion of tasks related to accounting and personnel management in all branches belonging to the network.

800+

Supported customers

As part of our 10 active offices, our Business Partner offices handle over 100,000 documents annually for clients from nearly 100 industries.

CRM system for accounting offices – discover the functionalities

A dedicated CRM system for accounting offices is software that supports customer service and allows for streamlining work in your enterprise. The key functionalities of CRM software for accounting offices include:

  • automation of taskssome tasks related to business accounting can be performed automatically by the system. This is a great solution, especially for accounting office networks that have multiple branches managing diverse clients.
  • categorization of individual tasksthis allows the employee to have a clear view of tasks to be completed and prioritize specific orders.
  • intuitive search for commands and documentsby easily searching using selected filters, employees can quickly find the necessary files for work.
  • quick insight into the progress of accounting workmonitoring completed work allows not only for efficient task allocation but also for evaluating employee performance.

Implementing a dedicated CRM system allows accounting offices to efficiently manage the time of employed accountants and optimize the operations of the entire office. A good flow of information and documents results in shorter handling of individual orders.

CRM software and managing an accounting office

Technologies in Dedicated CRM system for accounting office networks

Managing accountants and skillfully planning their work is one of the tasks associated with running an accounting office. A CRM system for accounting offices allows for distributing clients and specific tasks among individual employees, ensuring an optimal distribution of workacross the entire staff.

Dedicated CRM software provides management of the company and employees from within one universal system.With such a solution, you can create reports containing data necessary for streamlining processes in your accounting office network.

CRM for accounting offices and user experiences

The most important users of our accounting software are your employees. The comfort of their work is crucial, as teams in accounting offices analyze numerous complex data related to accounting and personnel. Easy access to current instructions provides a clear task list, andquick and accurate creation of appropriate settlements and documentation is facilitated by access to necessary data within one system. For the convenience of employees, it is possible to automatically generate certain documents (according to their established schedule). Thanks to this solution, accountants receive a ready document at the appropriate time, minimizing the risk of delays and errors.

Dedicated CRM system for accounting offices – what are the benefits of implementing this solution?

Running an accounting office is not an easy task. Timeliness and reliable processing of data are extremely important in this case. A CRM system for accounting offices has many interesting functionalities, allowing offices to streamline many processes and effectively serve clients. The most important advantages of using dedicated CRM software include:

  • Timeliness – thanks to the automation of many tasks and processes,
  • Data security – dedicated CRM software ensures that modern accounting offices do not have to rely on nationwide solutions (client data is only available to the accounting office within their own internal system),
  • Functionality tailored to needsthis is extremely useful from the perspective of a network of accounting offices. By using a dedicated CRM system for accounting offices, we can offer appropriate tools formanaging each branch individually and the entire network of accounting offices simultaneously,
  • Recognizable brand – you gain the option to create the image of a pioneer in the industry, using innovative solutions to provide clients with the highest quality of services,
  • Possibility of integration with other systems – allows for the accumulation of useful tools within one system, offering clients comprehensive services (accounting, payroll, and advisory),
  • Creation of customized reports – provides the opportunity to analyze specific data that is not generated using ready-made solutions.

Why is it worth taking advantage of the benefits of CRM software for accounting offices?

If you run a large business in this industry or a network of offices dealing with accounting and personnel services and create documentation for many clients with diverse requirements, take advantage of the benefits offered by dedicated CRM software for accounting offices. Take your accounting services to a higher level and stand out in the community of accounting offices thanks to modern CRM software.

Prezentacja projektu Dedicated CRM system for accounting office networks
Prezentacja projektu Dedicated CRM system for accounting office networks
800+

Supported customers

As part of our 10 active offices, our Business Partner offices handle over 100,000 documents annually for clients from nearly 100 industries.

Free consultation of your project

Take advantage of our experience, consult and evaluate the project with specialists in software planning and development.
We offer a non-standard approach, fully transparent and personalized process of business analysis and project estimation.

Estimate the project

See also

Polityka cookies

Polityka określa zasady korzystania przez portal internetowy z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. Cookies) są niewielkimi plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie odwiedzania stron www. Cookies nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę . Nie ma w nich informacji, które mogłyby umożliwić taką identyfikację.

Administrator danych wykorzystuje Cookies w celu:

Administrator danych wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:

Session cookies (sesyjne) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania lub opuszczenia strony internetowej.

Persistent cookies (stałe) – pliki te są przechowywane w urządzeniach użytkownika do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika albo przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies.

Więcej na temat ciasteczek przeczytasz na ogólnodostępnej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Ciasteczka używane przez stronę cogitech.pl

Typ / źródło Nazwa Opis
ajs_user_id, _hjAbsoluteSessionInProgress, experimentation_subject_id, ajs_anonymous_id, _hjIncludedInPageviewSample, PHPSESSID Cogitech.pl Ciasteczka funkcjonalne, niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania strony.
_ga, _git, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmt Google Analytics Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika ze stroną

Pełne informacje o wszystkich ciasteczkach, jakie mogą się pojawić w związku używaniem przez nas Google Analytics, znajdziesz tutaj.

CONSENT, SEARCH_SAMESITE, APISID, SSID, SAPISID, Secure-3PAPISID, SID, HSID, CONSENT, Secure-3PSID, Secure-3PSIDCC, ANID, NID, 1P_JAR, SIDCC, OTZ Pozostałe usługi Google (np. YouTube) Wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  analitycznych i marketingowych. Przechowują m.in. preferencje użytkowników dotyczące ustawień oraz wspierają bezpieczne korzystanie z usług Google.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o stosowanych przez nas plikach cookies, możesz to zrobić drogą mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Polityka Prywatności

 

Realizując prawo do prywatności Państwa danych wprowadzamy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych. Adresatami dokumentu mogą być: 

Administratorem Państwa danych jest CG Jakub Cichocki Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 30A (61-658 Poznań), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441224, NIP: 9721246664.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz to zrobić droga mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Informacje te mogą dotyczyć:

W związku z powyższym Administrator może korzystać z usług osób trzecich np. Gogle Analytics. Podmioty trzecie posiadają odrębne polityki prywatności, w których opisują sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia rozmów, negocjacji, zawarcia, wykonania oraz dokonania zmian umowy.

Kontakt z użytkownikami w celu poinformowania o aktualnych nowościach i promocjach, którymi Klienci mogą być zainteresowani. W przypadku wyrażenia zgodny na przesyłanie usług newsletter, przekazujemy informację za jego pośrednictwem. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z usługi. 

Rekrutując nowych pracowników, dane przetwarzamy w celu prawidłowego przebiegu procesu. Każdy kandydat w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dołączenie klauzuli informacyjnej „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CG Jakub Cichocki sp. k. z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Za uprzednią zgodą kandydata umieszczamy jego dane w naszej wewnętrznej bazie, aby umożliwić mu wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach. Czas przechowywania dokumentów w wewnętrznej bazie wynosi 3 lata. 

Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie prawidłowej i płynnej obsługi kadrowo-płacowej, zarządzanie zespołem oraz dokonywanie niezbędnych rozliczeń.

Dane przetwarzane są wyłącznie w okresie, w którym jest to konieczne do realizacji zapisów umowy lub w okresie wynikającym z innych przepisów, gdy stanowią one podstawę do ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora.

Dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

Maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Administrator, zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa, prowadzi stałą analizę ryzyka i zapewnia przetwarzanie danych osobowych w najmniejszym wymaganym zakresie, w szczególności poprzez udostępnienie danych jedynie osobom upoważnionym i w zakresie koniecznym do wykonania zadań. 

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby dane były przetwarzane z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, jak również podejmuje niezbędne działania, aby podmioty zewnętrzne przetwarzające dane, robiły to z zachowaniem przynajmniej takich samych środków bezpieczeństwa. 

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Skip to content