LinkedIn Instagram

Software dedicated for Finances

Polish software house specializing in creating dedicated software for Finances , skorzystaj z naszego doświadczenia.

Software for Finances

The financial industry is a complex and dynamic environment that requires precision, speed, and reliability in financial management, data analysis, transaction processes, and compliance with legal regulations. Dedicated software for the financial industry offers a wide range of tools that enable effective portfolio management, risk analysis, transaction processing, financial reporting, regulatory compliance monitoring, and process automation. With this software, financial companies can increase operational efficiency, improve data accuracy, minimize risk, and achieve greater competitiveness in the market. Dedicated software for the financial industry offers many possibilities and functions that support various areas of financial activity. An example of such software is investment portfolio management software, which enables market analysis, investment monitoring, risk management, asset allocation optimization, and generating reports for clients. Another example is financial data analysis software, which allows processing, visualization, and analysis of data, aiding in making informed investment decisions and identifying market trends.

Thanks to dedicated software for the financial industry, companies and financial institutions have the opportunity to automate many processes, increase precision and speed of operations, improve data analysis, risk monitoring, and compliance with regulations. Choosing the right software tailored to the needs and specificities of the financial industry can bring significant benefits, help achieve better financial results, increase operational efficiency, and customer satisfaction.

Our experience in software development for Finances

Free consultation of your project

Take advantage of our experience, consult and evaluate the project with specialists in software planning and development.
We offer a non-standard approach, fully transparent and personalized process of business analysis and project estimation.

Estimate the project

They trusted us

logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp

Software examples for Finances

Here are some examples of software dedicated to the financial industry that can be implemented to improve processes and increase efficiency.

Customer Relationship Management (CRM) Software

Such tools allow for effective management of customer relationships, gathering customer information, monitoring interactions, managing sales, and customer service. CRM software enables better understanding of customer needs, personalized offerings, service enhancement, and building long-lasting relationships.

Financial Analysis Software

These tools are used for collecting, analyzing, and visualizing financial data such as balance sheets, income statements, and cash flows. Financial analysis software aids in profitability assessment, trend analysis, budgeting, forecasting, and investment decision-making.

Governance, Risk, and Compliance (GRC) Software

These tools enable financial firms to effectively manage operational risk, compliance with legal regulations, internal policies, and audits. GRC software allows for risk identification and assessment, control monitoring, incident management, reporting, and auditing.

Human Capital Management (HCM) Software

These tools support financial companies in managing human resources, including recruitment, training, employee evaluation, compensation management, and benefits. HCM software allows for efficient resource planning, employee skill development, HR process automation, and providing appropriate support to employees.

Choosing the right software tailored to the needs and specifics of the financial industry can help increase operational efficiency, improve financial analysis, better manage customers, risk, and compliance. It is worth consulting software providers to choose a solution that best fits the requirements and goals of the company in the financial industry.

Finance na naszym blogu

Dotacja “Dig.IT” – Granty na Transformację Cyfrową dla Polskich MŚP
Zdjęcie główne postu Dotacja “Dig.IT” – Granty na Transformację Cyfrową dla Polskich MŚP
biznes
2024-01-09 15:03:17
Uruchomienie projektu grantowego o nazwie "Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP". Skorzystaj z dotacji nawet do 200.000 € 
5 mins of reading
Technologiczny Poznań rośnie w siłę – nowy ośrodek obliczeniowy dla Polskich uczelni
Zdjęcie główne postu Technologiczny Poznań rośnie w siłę – nowy ośrodek obliczeniowy dla Polskich uczelni
tech
2020-09-15 12:11:04
Już na starcie - będzie to jedno z największych zamówień 2020 roku dla sektora IT w Polsce. Mowa o Poznańskim PCSS.
10 mins of reading
Modele rozliczeń z firmą programistyczną
Zdjęcie główne postu Modele rozliczeń z firmą programistyczną
biznes
2022-09-18 12:58:21
Rozpoczynając współpracę z firmą IT, często można spotkać się z paroma modelami rozliczeń projektów. Dowiedz się jakie są możliwości.
15 mins of reading
Nowe programy dotacji na oprogramowanie dedykowane
Zdjęcie główne postu Nowe programy dotacji na oprogramowanie dedykowane
biznes
2023-07-10 13:19:14
Pojawiły się trzy nowe opcje na uzyskanie finansowania między innymi na stworzenie dedykowanego oprogramowania dla firmy. Zapoznaj się z informacjami na temat nowych naborów. 
8 mins of reading
Dofinansowanie projektu IT – ścieżka SMART
Zdjęcie główne postu Dofinansowanie projektu IT – ścieżka SMART
biznes
2023-03-05 21:30:37
W Cogitech, wraz z parnerami, pomagamy Klientom ubiegać się od dofinansowanie projektu IT - ogłoszona została ścieżka SMART.
10 mins of reading

Free consultation of your project

Take advantage of our experience, consult and evaluate the project with specialists in software planning and development.
We offer a non-standard approach, fully transparent and personalized process of business analysis and project estimation.

Estimate the project
Polityka cookies

Polityka określa zasady korzystania przez portal internetowy z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. Cookies) są niewielkimi plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie odwiedzania stron www. Cookies nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę . Nie ma w nich informacji, które mogłyby umożliwić taką identyfikację.

Administrator danych wykorzystuje Cookies w celu:

Administrator danych wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:

Session cookies (sesyjne) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania lub opuszczenia strony internetowej.

Persistent cookies (stałe) – pliki te są przechowywane w urządzeniach użytkownika do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika albo przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies.

Więcej na temat ciasteczek przeczytasz na ogólnodostępnej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Ciasteczka używane przez stronę cogitech.pl

Typ / źródło Nazwa Opis
ajs_user_id, _hjAbsoluteSessionInProgress, experimentation_subject_id, ajs_anonymous_id, _hjIncludedInPageviewSample, PHPSESSID Cogitech.pl Ciasteczka funkcjonalne, niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania strony.
_ga, _git, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmt Google Analytics Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika ze stroną

Pełne informacje o wszystkich ciasteczkach, jakie mogą się pojawić w związku używaniem przez nas Google Analytics, znajdziesz tutaj.

CONSENT, SEARCH_SAMESITE, APISID, SSID, SAPISID, Secure-3PAPISID, SID, HSID, CONSENT, Secure-3PSID, Secure-3PSIDCC, ANID, NID, 1P_JAR, SIDCC, OTZ Pozostałe usługi Google (np. YouTube) Wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  analitycznych i marketingowych. Przechowują m.in. preferencje użytkowników dotyczące ustawień oraz wspierają bezpieczne korzystanie z usług Google.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o stosowanych przez nas plikach cookies, możesz to zrobić drogą mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Polityka Prywatności

 

Realizując prawo do prywatności Państwa danych wprowadzamy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych. Adresatami dokumentu mogą być: 

Administratorem Państwa danych jest CG Jakub Cichocki Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 30A (61-658 Poznań), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441224, NIP: 9721246664.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz to zrobić droga mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Informacje te mogą dotyczyć:

W związku z powyższym Administrator może korzystać z usług osób trzecich np. Gogle Analytics. Podmioty trzecie posiadają odrębne polityki prywatności, w których opisują sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia rozmów, negocjacji, zawarcia, wykonania oraz dokonania zmian umowy.

Kontakt z użytkownikami w celu poinformowania o aktualnych nowościach i promocjach, którymi Klienci mogą być zainteresowani. W przypadku wyrażenia zgodny na przesyłanie usług newsletter, przekazujemy informację za jego pośrednictwem. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z usługi. 

Rekrutując nowych pracowników, dane przetwarzamy w celu prawidłowego przebiegu procesu. Każdy kandydat w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dołączenie klauzuli informacyjnej „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CG Jakub Cichocki sp. k. z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Za uprzednią zgodą kandydata umieszczamy jego dane w naszej wewnętrznej bazie, aby umożliwić mu wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach. Czas przechowywania dokumentów w wewnętrznej bazie wynosi 3 lata. 

Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie prawidłowej i płynnej obsługi kadrowo-płacowej, zarządzanie zespołem oraz dokonywanie niezbędnych rozliczeń.

Dane przetwarzane są wyłącznie w okresie, w którym jest to konieczne do realizacji zapisów umowy lub w okresie wynikającym z innych przepisów, gdy stanowią one podstawę do ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora.

Dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

Maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Administrator, zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa, prowadzi stałą analizę ryzyka i zapewnia przetwarzanie danych osobowych w najmniejszym wymaganym zakresie, w szczególności poprzez udostępnienie danych jedynie osobom upoważnionym i w zakresie koniecznym do wykonania zadań. 

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby dane były przetwarzane z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, jak również podejmuje niezbędne działania, aby podmioty zewnętrzne przetwarzające dane, robiły to z zachowaniem przynajmniej takich samych środków bezpieczeństwa. 

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Skip to content