LinkedIn Instagram

Software für Handlu

Polnisch softwarehaus, das sich auf die Erstellung dedizierter Software für Handlu , skorzystaj z naszego doświadczenia.

Software für Handlu

Die Handelsbranche ist dynamisch und wettbewerbsfähig, und ein effektives Management von Vertrieb, Lagerhaltung und Kundenbeziehungen ist entscheidend für den Erfolg. Branchenspezifische Software für den Handel bietet Lösungen, die Vertriebsprozesse erheblich verbessern, das Lagermanagement optimieren, Markttrends überwachen und Kundeninteraktionen verbessern können. Mit spezialisierten Tools können Handelsunternehmen ihr Sortiment effektiver verwalten, die Verkaufseffizienz steigern, Marktdaten analysieren und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen. Branchenspezifische Software bietet eine Vielzahl von Funktionen, die in verschiedenen Bereichen des Unternehmens eingesetzt werden können. Customer Relationship Management (CRM) Systeme ermöglichen eine effektive Verfolgung von Kundenkontakten, das Management von Kundendaten, das Management von Marketingkampagnen und die Überwachung von Verkaufsindikatoren.

Darüber hinaus ermöglicht Lager- und Bestandsmanagementsoftware das Überwachen von Lagerbeständen, das Management von Bestellungen, die Optimierung logistischer Prozesse und die Integration mit Online-Verkaufssystemen. Es gibt auch Tools zur Analyse von Verkaufsdaten, die das Überwachen von Verkaufsergebnissen, die Analyse von Markttrends, die Prognose von Verkäufen und das Treffen strategischer Geschäftsentscheidungen ermöglichen. Branchenspezifische Software bietet viele Möglichkeiten zur Verbesserung von Prozessen, Steigerung der Effizienz und Effektivität des Verkaufs sowie zum Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen. Die Anpassung der Software an die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen eines Handelsunternehmens kann viele Vorteile bringen, darunter die Automatisierung von Prozessen, bessere Datenanalyse, Optimierung des Lagermanagements und effizientere Kundenbetreuung.

Unsere Erfahrung in der Entwicklung von Software für Handlu

Kostenlose Beratung zu Ihrem Projekt

Nutzen Sie unsere Erfahrung, konsultieren Sie das Projekt mit Spezialisten für Softwareplanung und -entwicklung und bewerten Sie es.
Wir bieten einen unkonventionellen Ansatz, einen vollständig transparenten und personalisierten Prozess der Geschäftsanalyse und Projektbewertung an.

Preis für das Projekt

Sie haben uns vertraut

logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp

Softwarebeispiele für Handlu

Hier sind einige Beispiele für Softwarelösungen, die speziell für die Handelsbranche entwickelt wurden, um Geschäftsabläufe zu verbessern und die Effizienz zu steigern.

Kundenbeziehungsmanagement-Systeme (CRM)

CRM ist ein unverzichtbares Werkzeug für Handelsunternehmen, um Kundenkontakte effektiv zu verwalten, Verkaufstätigkeiten zu steuern und Daten zu analysieren.

Warehouse- und Bestandsmanagementsoftware

Diese Art von Software hilft bei der Überwachung von Lagerbeständen, der Verwaltung von Bestellungen, der Verfolgung von Lieferungen, der Optimierung logistischer Prozesse und der Integration mit Online-Verkaufssystemen.

Verkaufsdatenanalysetools

Analysewerkzeuge ermöglichen die Sammlung, Analyse und Visualisierung von Verkaufsdaten. Dadurch können Verkaufsergebnisse überwacht, Markttrends identifiziert, Verkaufsprognosen erstellt und strategische Geschäftsentscheidungen getroffen werden.

Software für den Betrieb von Online-Shops

Wenn ein Handelsunternehmen Online-Verkäufe betreibt, ist spezielle Software zur Verwaltung von Online-Shops unerlässlich. Sie bietet Funktionen wie Produktkatalogverwaltung, Warenkorbabwicklung, Zahlungsabwicklung, Versand und Bestellverfolgung.

Marketingautomatisierungstools

Marketingautomatisierungssoftware ermöglicht es Handelsunternehmen, Marketingkampagnen zu erstellen und zu automatisieren, die Kommunikation mit Kunden zu personalisieren, Ergebnisse zu überwachen und Berichte zu generieren.

Die oben genannten Beispiele sind nur ein kleiner Teil der auf dem Markt erhältlichen Softwarelösungen für die Handelsbranche. Es ist ratsam, sich mit Softwareanbietern abzustimmen, um Lösungen an die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen des Handelsunternehmens anzupassen und die Besonderheiten seiner Geschäftstätigkeit zu berücksichtigen.

Handel na naszym blogu

Integracja sklepu z ERP – korzyści dla biznesu
Zdjęcie główne postu Integracja sklepu z ERP – korzyści dla biznesu
tech
2023-04-27 13:06:10
Integracja sklepu z ERP to oczywisty krok dla tych, którzy chcą rozwijać swój biznes internetowy. Dowiedz się, kiedy i dlaczego warto w nią zainwestować.
5 minute des lesens

Kostenlose Beratung zu Ihrem Projekt

Nutzen Sie unsere Erfahrung, konsultieren Sie das Projekt mit Spezialisten für Softwareplanung und -entwicklung und bewerten Sie es.
Wir bieten einen unkonventionellen Ansatz, einen vollständig transparenten und personalisierten Prozess der Geschäftsanalyse und Projektbewertung an.

Preis für das Projekt
Polityka cookies

Polityka określa zasady korzystania przez portal internetowy z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. Cookies) są niewielkimi plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie odwiedzania stron www. Cookies nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę . Nie ma w nich informacji, które mogłyby umożliwić taką identyfikację.

Administrator danych wykorzystuje Cookies w celu:

Administrator danych wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:

Session cookies (sesyjne) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania lub opuszczenia strony internetowej.

Persistent cookies (stałe) – pliki te są przechowywane w urządzeniach użytkownika do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika albo przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies.

Więcej na temat ciasteczek przeczytasz na ogólnodostępnej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Ciasteczka używane przez stronę cogitech.pl

Typ / źródło Nazwa Opis
ajs_user_id, _hjAbsoluteSessionInProgress, experimentation_subject_id, ajs_anonymous_id, _hjIncludedInPageviewSample, PHPSESSID Cogitech.pl Ciasteczka funkcjonalne, niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania strony.
_ga, _git, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmt Google Analytics Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika ze stroną

Pełne informacje o wszystkich ciasteczkach, jakie mogą się pojawić w związku używaniem przez nas Google Analytics, znajdziesz tutaj.

CONSENT, SEARCH_SAMESITE, APISID, SSID, SAPISID, Secure-3PAPISID, SID, HSID, CONSENT, Secure-3PSID, Secure-3PSIDCC, ANID, NID, 1P_JAR, SIDCC, OTZ Pozostałe usługi Google (np. YouTube) Wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  analitycznych i marketingowych. Przechowują m.in. preferencje użytkowników dotyczące ustawień oraz wspierają bezpieczne korzystanie z usług Google.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o stosowanych przez nas plikach cookies, możesz to zrobić drogą mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Polityka Prywatności

 

Realizując prawo do prywatności Państwa danych wprowadzamy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych. Adresatami dokumentu mogą być: 

Administratorem Państwa danych jest CG Jakub Cichocki Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 30A (61-658 Poznań), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441224, NIP: 9721246664.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz to zrobić droga mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Informacje te mogą dotyczyć:

W związku z powyższym Administrator może korzystać z usług osób trzecich np. Gogle Analytics. Podmioty trzecie posiadają odrębne polityki prywatności, w których opisują sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia rozmów, negocjacji, zawarcia, wykonania oraz dokonania zmian umowy.

Kontakt z użytkownikami w celu poinformowania o aktualnych nowościach i promocjach, którymi Klienci mogą być zainteresowani. W przypadku wyrażenia zgodny na przesyłanie usług newsletter, przekazujemy informację za jego pośrednictwem. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z usługi. 

Rekrutując nowych pracowników, dane przetwarzamy w celu prawidłowego przebiegu procesu. Każdy kandydat w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dołączenie klauzuli informacyjnej „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CG Jakub Cichocki sp. k. z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Za uprzednią zgodą kandydata umieszczamy jego dane w naszej wewnętrznej bazie, aby umożliwić mu wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach. Czas przechowywania dokumentów w wewnętrznej bazie wynosi 3 lata. 

Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie prawidłowej i płynnej obsługi kadrowo-płacowej, zarządzanie zespołem oraz dokonywanie niezbędnych rozliczeń.

Dane przetwarzane są wyłącznie w okresie, w którym jest to konieczne do realizacji zapisów umowy lub w okresie wynikającym z innych przepisów, gdy stanowią one podstawę do ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora.

Dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

Maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Administrator, zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa, prowadzi stałą analizę ryzyka i zapewnia przetwarzanie danych osobowych w najmniejszym wymaganym zakresie, w szczególności poprzez udostępnienie danych jedynie osobom upoważnionym i w zakresie koniecznym do wykonania zadań. 

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby dane były przetwarzane z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, jak również podejmuje niezbędne działania, aby podmioty zewnętrzne przetwarzające dane, robiły to z zachowaniem przynajmniej takich samych środków bezpieczeństwa. 

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Skip to content