LinkedIn Instagram

Software für Produktion und Industrie

Polnisch softwarehaus, das sich auf die Erstellung dedizierter Software für Produktion und Industrie , skorzystaj z naszego doświadczenia.

Software für Produktion und Industrie

Die Produktions- und Industriebranche ist ein komplexer Sektor, in dem effektives Management von Produktionsprozessen, Effizienzoptimierung, Qualitätskontrolle und Innovation entscheidend für den Erfolg sind. Speziell für die Produktions- und Industriebranche entwickelte Software bietet eine breite Palette von Tools, die Überwachung der Produktion, Ressourcenplanung, Supply Chain Management, Datenanalyse, Prozessautomatisierung und Qualitätsmanagement ermöglichen. Mit dieser Software können Produktionsunternehmen ihre Betriebsabläufe optimieren, die Effizienz steigern, Lieferzeiten verkürzen, Fehler und Kosten minimieren und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt erreichen. Speziell für die Produktions- und Industriebranche entwickelte Software bietet viele Möglichkeiten und Funktionen, die verschiedene Bereiche der industriellen Tätigkeit unterstützen. Ein Beispiel für solche Software ist Produktionsmanagementsoftware, die die Planung des Produktionszeitplans, Überwachung des Fortschritts, Ressourcenmanagement, Kostenverfolgung und Prozessoptimierung ermöglicht. Ein weiteres Beispiel ist Qualitätsmanagementsoftware, die die Qualitätskontrolle von Rohstoffen, Produkten, Produktionsprozessen, Audits, Reklamationsmanagement und Berichterstattung ermöglicht.

Durch speziell für die Produktions- und Industriebranche entwickelte Software können Unternehmen viele Prozesse automatisieren, das Produktionsmanagement optimieren, und Qualität, Effizienz und Einhaltung von Branchenstandards verbessern. Die Auswahl der richtigen Software, die den Bedürfnissen und Besonderheiten des Unternehmens entspricht, kann erhebliche Vorteile bringen, wie Kostensenkung, Verbesserung der Leistungsfähigkeit, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Förderung von Innovationen in der Produktion und Industrie.

Unsere Erfahrung in der Entwicklung von Software für Produktion und Industrie

Kostenlose Beratung zu Ihrem Projekt

Nutzen Sie unsere Erfahrung, konsultieren Sie das Projekt mit Spezialisten für Softwareplanung und -entwicklung und bewerten Sie es.
Wir bieten einen unkonventionellen Ansatz, einen vollständig transparenten und personalisierten Prozess der Geschäftsanalyse und Projektbewertung an.

Preis für das Projekt

Sie haben uns vertraut

logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp

Softwarebeispiele für Produktion und Industrie

Hier sind einige Beispiele für branchenspezifische Software für die Fertigungsindustrie, die zur Verbesserung von Operationen und Effizienzsteigerung implementiert werden können:

ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning)

ERP-Systeme integrieren verschiedene Bereiche wie Produktion, Beschaffung, Vertrieb, Finanzen und Lagerung in einem zentralen System. Sie ermöglichen eine bessere Ressourcenverwaltung, Produktionsplanung, Kostenkontrolle, Auftragsverfolgung, Supply Chain Management und Berichterstattung.

MES-Software (Manufacturing Execution System)

MES-Software ist für das Management von Produktionsbetriebsabläufen auf Betriebsebene konzipiert. Sie ermöglicht die Verfolgung des Produktionsfortschritts, Überwachung der Leistung, Personal- und Maschinenressourcenmanagement, Qualitätskontrolle, Datensammlung und Effizienzanalyse.

CAD/CAM/CAE-Software

CAD (Computer-Aided Design), CAM (Computer-Aided Manufacturing) und CAE (Computer-Aided Engineering) Software ist äußerst nützlich in der Fertigungsindustrie. CAD-Software ermöglicht das Design und die Modellierung von Produkten, CAM ermöglicht die Programmierung und Steuerung von Produktionsmaschinen und CAE unterstützt die Ingenieursanalyse und -simulation.

SCM-Software (Supply Chain Management)

SCM-Software wird zur Verwaltung der Lieferkette, Produktionsplanung, Nachfrageprognose, Bestandsverwaltung und Koordination logistischer Aktivitäten eingesetzt. Sie ermöglicht die Prozessoptimierung bei der Beschaffung, Risikominimierung, Verbesserung der Liefertermintreue und Steigerung der Effizienz der gesamten Lieferkette.

Die Implementierung branchenspezifischer Software für die Fertigungsindustrie kann die Verwaltung der Produktionsprozesse erheblich verbessern, Ressourcenauslastung optimieren, Qualität und Liefertermintreue verbessern und operative Effizienz steigern. Die Auswahl der geeigneten Software, die auf die spezifischen Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten ist, ist wichtig, um maximale Vorteile und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu gewährleisten.

Kostenlose Beratung zu Ihrem Projekt

Nutzen Sie unsere Erfahrung, konsultieren Sie das Projekt mit Spezialisten für Softwareplanung und -entwicklung und bewerten Sie es.
Wir bieten einen unkonventionellen Ansatz, einen vollständig transparenten und personalisierten Prozess der Geschäftsanalyse und Projektbewertung an.

Preis für das Projekt
Polityka cookies

Polityka określa zasady korzystania przez portal internetowy z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. Cookies) są niewielkimi plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie odwiedzania stron www. Cookies nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę . Nie ma w nich informacji, które mogłyby umożliwić taką identyfikację.

Administrator danych wykorzystuje Cookies w celu:

Administrator danych wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:

Session cookies (sesyjne) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania lub opuszczenia strony internetowej.

Persistent cookies (stałe) – pliki te są przechowywane w urządzeniach użytkownika do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika albo przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies.

Więcej na temat ciasteczek przeczytasz na ogólnodostępnej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Ciasteczka używane przez stronę cogitech.pl

Typ / źródło Nazwa Opis
ajs_user_id, _hjAbsoluteSessionInProgress, experimentation_subject_id, ajs_anonymous_id, _hjIncludedInPageviewSample, PHPSESSID Cogitech.pl Ciasteczka funkcjonalne, niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania strony.
_ga, _git, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmt Google Analytics Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika ze stroną

Pełne informacje o wszystkich ciasteczkach, jakie mogą się pojawić w związku używaniem przez nas Google Analytics, znajdziesz tutaj.

CONSENT, SEARCH_SAMESITE, APISID, SSID, SAPISID, Secure-3PAPISID, SID, HSID, CONSENT, Secure-3PSID, Secure-3PSIDCC, ANID, NID, 1P_JAR, SIDCC, OTZ Pozostałe usługi Google (np. YouTube) Wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  analitycznych i marketingowych. Przechowują m.in. preferencje użytkowników dotyczące ustawień oraz wspierają bezpieczne korzystanie z usług Google.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o stosowanych przez nas plikach cookies, możesz to zrobić drogą mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Polityka Prywatności

 

Realizując prawo do prywatności Państwa danych wprowadzamy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych. Adresatami dokumentu mogą być: 

Administratorem Państwa danych jest CG Jakub Cichocki Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 30A (61-658 Poznań), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441224, NIP: 9721246664.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz to zrobić droga mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Informacje te mogą dotyczyć:

W związku z powyższym Administrator może korzystać z usług osób trzecich np. Gogle Analytics. Podmioty trzecie posiadają odrębne polityki prywatności, w których opisują sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia rozmów, negocjacji, zawarcia, wykonania oraz dokonania zmian umowy.

Kontakt z użytkownikami w celu poinformowania o aktualnych nowościach i promocjach, którymi Klienci mogą być zainteresowani. W przypadku wyrażenia zgodny na przesyłanie usług newsletter, przekazujemy informację za jego pośrednictwem. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z usługi. 

Rekrutując nowych pracowników, dane przetwarzamy w celu prawidłowego przebiegu procesu. Każdy kandydat w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dołączenie klauzuli informacyjnej „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CG Jakub Cichocki sp. k. z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Za uprzednią zgodą kandydata umieszczamy jego dane w naszej wewnętrznej bazie, aby umożliwić mu wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach. Czas przechowywania dokumentów w wewnętrznej bazie wynosi 3 lata. 

Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie prawidłowej i płynnej obsługi kadrowo-płacowej, zarządzanie zespołem oraz dokonywanie niezbędnych rozliczeń.

Dane przetwarzane są wyłącznie w okresie, w którym jest to konieczne do realizacji zapisów umowy lub w okresie wynikającym z innych przepisów, gdy stanowią one podstawę do ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora.

Dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

Maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Administrator, zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa, prowadzi stałą analizę ryzyka i zapewnia przetwarzanie danych osobowych w najmniejszym wymaganym zakresie, w szczególności poprzez udostępnienie danych jedynie osobom upoważnionym i w zakresie koniecznym do wykonania zadań. 

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby dane były przetwarzane z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, jak również podejmuje niezbędne działania, aby podmioty zewnętrzne przetwarzające dane, robiły to z zachowaniem przynajmniej takich samych środków bezpieczeństwa. 

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Skip to content