LinkedIn Instagram

Software určený pro Telecommunication

Polský softwarová společnost specializující se na vytváření specializovaného softwaru pro Telecommunication , skorzystaj z naszego doświadczenia.

Oprogramování pro Telecommunication

Telecommunications industry je dynamický a rozvíjející se sektor, ve kterém může efektivní využití dedikovaného softwaru hrát klíčovou roli při zajištění provozní efektivity, vylepšování služeb pro zákazníky a získávání konkurenční výhody. Softwar pro telekomunikační odvětví nabízí řadu možností, které mohou revolučně změnit způsob, jakým firmy v tomto odvětví fungují. Jednou z klíčových možností, kterou dedikovaný software nabízí telekomunikačnímu průmyslu, je automatizace procesů. Díky správně navrženému softwaru lze automatizovat mnoho operací, jako je správa sítě, konfigurace služeb, řešení technických problémů a zákaznická podpora. Automatizace umožňuje úsporu času a zdrojů tím, že eliminuje potřebu provádět opakované úkony ručně. Kromě toho automatizované procesy umožňují rychlejší reakci na změny na trhu a potřeby zákazníků.

Další významnou možností je optimalizace správy dat a analýza velkých dat. V telekomunikačním průmyslu se generuje obrovské množství dat, jako jsou údaje o zákaznících, údaje o síťovém provozu nebo údaje o zařízeních. Dedikovaný software může pomoci efektivně spravovat a analyzovat tato data, což umožňuje lepší porozumění chování zákazníků, identifikaci tržních trendů a optimalizaci nabídky služeb. Analýza velkých dat také umožňuje předpovídání poptávky po připojení, což umožňuje přizpůsobení síťové infrastruktury rostoucím potřebám uživatelů. To vše přispívá k zvýšení konkurenceschopnosti a efektivnosti telekomunikačních společností na trhu.

Naše zkušenosti s vývojem softwaru pro Telecommunication

Bezplatná konzultace vašeho projektu

Využijte naše zkušenosti, konzultujte a ohodnoťte projekt s odborníky v plánování a vývoji softwaru.
Nabízíme nestandardní přístup, plně transparentní a personalizovaný proces obchodní analýzy a odhadu projektu.

Oceňte projekt

Důvěřovali nám

logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp

Příklady softwaru pro Telecommunication

Specializovaný software pro telekomunikační průmysl nabízí mnoho nástrojů a řešení, které podporují rozvoj a efektivní řízení operací. Zde je několik příkladů softwaru, který lze implementovat v telekomunikačním průmyslu:

Systémy pro správu sítě (Network Management Systems, NMS)

NMS je software, který umožňuje monitorování, správu a údržbu telekomunikační sítě. Umožňuje vzdálené monitorování zařízení, detekci poruch, konfiguraci sítě a správu šířky pásma a přenosu dat. NMS poskytuje kontrolu a optimalizaci sítě, což se promítá do lepší kvality služeb pro zákazníky.

Systémy pro správu zákazníků (Customer Relationship Management, CRM)

CRM software je velmi užitečný pro telekomunikační společnosti při správě vztahů se zákazníky. Umožňuje shromažďování a analýzu dat o zákaznících, správu dotazů a reklamací, sledování historie interakcí a personalizaci služeb. CRM umožňuje lepší porozumění potřebám a preferencím zákazníků, což se promítá do efektivnějšího poskytování telekomunikačních služeb.

Systémy pro fakturaci a účtování (Billing and Revenue Management Systems)

V telekomunikačním průmyslu je důležité efektivně spravovat proces fakturace a rozúčtování. Tento typ softwaru umožňuje generování a odesílání faktur, správu tarifních plánů a předplatného, monitorování plateb a rozúčtování obchodních partnerů. Díky tomuto nástroji lze automatizovat rozúčtovací procesy, předejít chybám a zlepšit finanční správu.

Systémy pro správu služeb (Service Management Systems)

Tento typ softwaru podporuje správu životního cyklu telekomunikačních služeb. Umožňuje vytváření, sledování a správu objednávek, správu zákaznického a služebního portfolia, správu aktiv a monitorování kvality služeb. Díky těmto systémům lze efektivně řídit proces poskytování telekomunikačních služeb od objednání až po jejich nasazení a udržování.

Implementace specializovaného softwaru pro telekomunikační průmysl přispívá k zlepšení provozní efektivity, lepšímu zákaznickému servisu, optimalizaci správy sítě a zvýšení konkurenceschopnosti na telekomunikačním trhu.

Bezplatná konzultace vašeho projektu

Využijte naše zkušenosti, konzultujte a ohodnoťte projekt s odborníky v plánování a vývoji softwaru.
Nabízíme nestandardní přístup, plně transparentní a personalizovaný proces obchodní analýzy a odhadu projektu.

Oceňte projekt
Polityka cookies

Polityka określa zasady korzystania przez portal internetowy z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. Cookies) są niewielkimi plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie odwiedzania stron www. Cookies nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę . Nie ma w nich informacji, które mogłyby umożliwić taką identyfikację.

Administrator danych wykorzystuje Cookies w celu:

Administrator danych wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:

Session cookies (sesyjne) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania lub opuszczenia strony internetowej.

Persistent cookies (stałe) – pliki te są przechowywane w urządzeniach użytkownika do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika albo przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies.

Więcej na temat ciasteczek przeczytasz na ogólnodostępnej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Ciasteczka używane przez stronę cogitech.pl

Typ / źródło Nazwa Opis
ajs_user_id, _hjAbsoluteSessionInProgress, experimentation_subject_id, ajs_anonymous_id, _hjIncludedInPageviewSample, PHPSESSID Cogitech.pl Ciasteczka funkcjonalne, niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania strony.
_ga, _git, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmt Google Analytics Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika ze stroną

Pełne informacje o wszystkich ciasteczkach, jakie mogą się pojawić w związku używaniem przez nas Google Analytics, znajdziesz tutaj.

CONSENT, SEARCH_SAMESITE, APISID, SSID, SAPISID, Secure-3PAPISID, SID, HSID, CONSENT, Secure-3PSID, Secure-3PSIDCC, ANID, NID, 1P_JAR, SIDCC, OTZ Pozostałe usługi Google (np. YouTube) Wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  analitycznych i marketingowych. Przechowują m.in. preferencje użytkowników dotyczące ustawień oraz wspierają bezpieczne korzystanie z usług Google.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o stosowanych przez nas plikach cookies, możesz to zrobić drogą mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Polityka Prywatności

 

Realizując prawo do prywatności Państwa danych wprowadzamy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych. Adresatami dokumentu mogą być: 

Administratorem Państwa danych jest CG Jakub Cichocki Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 30A (61-658 Poznań), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441224, NIP: 9721246664.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz to zrobić droga mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Informacje te mogą dotyczyć:

W związku z powyższym Administrator może korzystać z usług osób trzecich np. Gogle Analytics. Podmioty trzecie posiadają odrębne polityki prywatności, w których opisują sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia rozmów, negocjacji, zawarcia, wykonania oraz dokonania zmian umowy.

Kontakt z użytkownikami w celu poinformowania o aktualnych nowościach i promocjach, którymi Klienci mogą być zainteresowani. W przypadku wyrażenia zgodny na przesyłanie usług newsletter, przekazujemy informację za jego pośrednictwem. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z usługi. 

Rekrutując nowych pracowników, dane przetwarzamy w celu prawidłowego przebiegu procesu. Każdy kandydat w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dołączenie klauzuli informacyjnej „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CG Jakub Cichocki sp. k. z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Za uprzednią zgodą kandydata umieszczamy jego dane w naszej wewnętrznej bazie, aby umożliwić mu wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach. Czas przechowywania dokumentów w wewnętrznej bazie wynosi 3 lata. 

Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie prawidłowej i płynnej obsługi kadrowo-płacowej, zarządzanie zespołem oraz dokonywanie niezbędnych rozliczeń.

Dane przetwarzane są wyłącznie w okresie, w którym jest to konieczne do realizacji zapisów umowy lub w okresie wynikającym z innych przepisów, gdy stanowią one podstawę do ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora.

Dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

Maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Administrator, zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa, prowadzi stałą analizę ryzyka i zapewnia przetwarzanie danych osobowych w najmniejszym wymaganym zakresie, w szczególności poprzez udostępnienie danych jedynie osobom upoważnionym i w zakresie koniecznym do wykonania zadań. 

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby dane były przetwarzane z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, jak również podejmuje niezbędne działania, aby podmioty zewnętrzne przetwarzające dane, robiły to z zachowaniem przynajmniej takich samych środków bezpieczeństwa. 

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Skip to content