LinkedIn Instagram

Software dedicated for Communities

Polish software house specializing in creating dedicated software for Communities , skorzystaj z naszego doświadczenia.

Software for Communities

The community industry, whether in the form of groups, associations, non-profit organizations, or social platforms, plays a significant role in our society. Dedicated software for the community industry offers a range of possibilities that can support interactions, communication, management, and enable the development and mobilization of communities. Thanks to specialized software, communities can more effectively organize events, communicate with members, track project progress, manage resources, and create strong bonds among participants.

Dedicated software for the community industry offers many tools and features that support various aspects of community activities. Community management systems allow for the creation and management of user profiles, tracking activity, content moderation, event organization, communication, as well as generating statistics and analyses related to the community. Furthermore, social platforms that integrate with software can provide additional features such as blogs, discussion forums, topic groups, chats, and much more. The introduction of dedicated software for the community industry contributes to increased management efficiency, building social bonds, developing projects and initiatives, as well as increasing participant engagement and activity. This software enables more effective communication, coordination of actions, access to information, and easier mobilization of communities for collaboration and mutual assistance. As a result, communities can achieve their goals, grow, and contribute to positive changes in society.

Our experience in software development for Communities

Free consultation of your project

Take advantage of our experience, consult and evaluate the project with specialists in software planning and development.
We offer a non-standard approach, fully transparent and personalized process of business analysis and project estimation.

Estimate the project

They trusted us

logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp

Software examples for Communities

Here are a few examples of dedicated software that can be implemented in the community industry to support interactions, communication, and management.

Social media platforms

Social media platforms offer a wide range of tools and features for creating and managing online communities. They can include features such as user profiles, themed groups, discussion forums, chats, notifications, blogs, and much more.

Community management systems

Community management software provides comprehensive tools for organizing, managing, and monitoring communities. They can include features such as user profile management, event registration, communication, content moderation, statistics generation, and analysis.

Crowdsourcing tools

Crowdsourcing is a method of engaging communities in creating and developing projects. Crowdsourcing software enables communities to collect ideas, feedback, and contributions from members, organize contests, polls, and social consultations.

Community event management tools

Organizing community events requires effective management of registration, communication, payments, and other logistical aspects. Event management software offers functions such as online registration, ticket generation, scheduling, participant communication, and analysis.

Content management tools

For communities that regularly publish content, content management tools are extremely useful. This software allows for the creation, editing, publishing, and management of community content such as articles, blogs, photos, and videos.

These are just a few examples of dedicated software for the community industry. There are many other specialized tools that can be customized to the individual needs and goals of a particular community.

Community na naszym blogu

Cogitech na targach e-handlu
Zdjęcie główne postu Cogitech na targach e-handlu
biznes
2019-10-22 16:50:13
11 tys. kroków i kilkadziesiąt rozmów o życiu, e-commerce, biznesie i technologiach
10 mins of reading
Misja edukacja – młodzi w świecie IT
Zdjęcie główne postu Misja edukacja – młodzi w świecie IT
biznes
2015-04-21 14:33:02
W ramach działań edukacyjnych odwiedziliśmy Poznańskie technika, tym razem czas na współpracę z IX LO w Poznaniu.
2 mins of reading
Solidarni z Ukrainą
Zdjęcie główne postu Solidarni z Ukrainą
cogitech-world
2022-02-15 12:40:56
Sytuacja u Ukrainy jest bardzo trudna. Na rzecz potrzebujących przekazujemy dary w lokalnych zbiórkach i tworzymy oprogramowanie.
5 mins of reading
Cogitech W Programie Partnerskim OVHcloud. Innowacyjne Rozwiązania dla Rozwoju Biznesu 
Zdjęcie główne postu Cogitech W Programie Partnerskim OVHcloud. Innowacyjne Rozwiązania dla Rozwoju Biznesu 
biznes
2024-01-11 09:57:15
Rozpoczęcie nowej współpracy i innowacyjne rozwiązania. Cogitech jako jeden z członków Programu Partnerskiego OVHcloud
5 mins of reading
Pomocna łapa na święta
Zdjęcie główne postu Pomocna łapa na święta
cogitech-world
2019-12-17 10:16:23
Asia, nasza etatowa dobra dusza, zorganizowała świąteczną zbiórkę dla zwierzaków z pobliskich schronisk. Zbiórka trwała przez kilka tygodni, zaś firma postanowiła podwoić zebraną kwotę.
5 mins of reading
Cogitech w Radzie Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP
Zdjęcie główne postu Cogitech w Radzie Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP
biznes
2024-01-02 22:47:58
Z radością informujemy, że zostaliśmy członkiem Rady Konsultacyjnej Rzecznika, uzyskując możliwość reprezentacji interesów sektora MŚP w obszarach naszej specjalizacji.
5 mins of reading

Free consultation of your project

Take advantage of our experience, consult and evaluate the project with specialists in software planning and development.
We offer a non-standard approach, fully transparent and personalized process of business analysis and project estimation.

Estimate the project
Polityka cookies

Polityka określa zasady korzystania przez portal internetowy z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. Cookies) są niewielkimi plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie odwiedzania stron www. Cookies nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę . Nie ma w nich informacji, które mogłyby umożliwić taką identyfikację.

Administrator danych wykorzystuje Cookies w celu:

Administrator danych wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:

Session cookies (sesyjne) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania lub opuszczenia strony internetowej.

Persistent cookies (stałe) – pliki te są przechowywane w urządzeniach użytkownika do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika albo przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies.

Więcej na temat ciasteczek przeczytasz na ogólnodostępnej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Ciasteczka używane przez stronę cogitech.pl

Typ / źródło Nazwa Opis
ajs_user_id, _hjAbsoluteSessionInProgress, experimentation_subject_id, ajs_anonymous_id, _hjIncludedInPageviewSample, PHPSESSID Cogitech.pl Ciasteczka funkcjonalne, niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania strony.
_ga, _git, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmt Google Analytics Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika ze stroną

Pełne informacje o wszystkich ciasteczkach, jakie mogą się pojawić w związku używaniem przez nas Google Analytics, znajdziesz tutaj.

CONSENT, SEARCH_SAMESITE, APISID, SSID, SAPISID, Secure-3PAPISID, SID, HSID, CONSENT, Secure-3PSID, Secure-3PSIDCC, ANID, NID, 1P_JAR, SIDCC, OTZ Pozostałe usługi Google (np. YouTube) Wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  analitycznych i marketingowych. Przechowują m.in. preferencje użytkowników dotyczące ustawień oraz wspierają bezpieczne korzystanie z usług Google.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o stosowanych przez nas plikach cookies, możesz to zrobić drogą mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Polityka Prywatności

 

Realizując prawo do prywatności Państwa danych wprowadzamy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych. Adresatami dokumentu mogą być: 

Administratorem Państwa danych jest CG Jakub Cichocki Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 30A (61-658 Poznań), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441224, NIP: 9721246664.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz to zrobić droga mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Informacje te mogą dotyczyć:

W związku z powyższym Administrator może korzystać z usług osób trzecich np. Gogle Analytics. Podmioty trzecie posiadają odrębne polityki prywatności, w których opisują sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia rozmów, negocjacji, zawarcia, wykonania oraz dokonania zmian umowy.

Kontakt z użytkownikami w celu poinformowania o aktualnych nowościach i promocjach, którymi Klienci mogą być zainteresowani. W przypadku wyrażenia zgodny na przesyłanie usług newsletter, przekazujemy informację za jego pośrednictwem. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z usługi. 

Rekrutując nowych pracowników, dane przetwarzamy w celu prawidłowego przebiegu procesu. Każdy kandydat w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dołączenie klauzuli informacyjnej „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CG Jakub Cichocki sp. k. z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Za uprzednią zgodą kandydata umieszczamy jego dane w naszej wewnętrznej bazie, aby umożliwić mu wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach. Czas przechowywania dokumentów w wewnętrznej bazie wynosi 3 lata. 

Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie prawidłowej i płynnej obsługi kadrowo-płacowej, zarządzanie zespołem oraz dokonywanie niezbędnych rozliczeń.

Dane przetwarzane są wyłącznie w okresie, w którym jest to konieczne do realizacji zapisów umowy lub w okresie wynikającym z innych przepisów, gdy stanowią one podstawę do ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora.

Dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

Maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Administrator, zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa, prowadzi stałą analizę ryzyka i zapewnia przetwarzanie danych osobowych w najmniejszym wymaganym zakresie, w szczególności poprzez udostępnienie danych jedynie osobom upoważnionym i w zakresie koniecznym do wykonania zadań. 

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby dane były przetwarzane z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, jak również podejmuje niezbędne działania, aby podmioty zewnętrzne przetwarzające dane, robiły to z zachowaniem przynajmniej takich samych środków bezpieczeństwa. 

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Skip to content