LinkedIn Instagram

Software für Verlag

Polnisch softwarehaus, das sich auf die Erstellung dedizierter Software für Verlag , skorzystaj z naszego doświadczenia.

Software für Verlag

Die Verlagsbranche spielt eine entscheidende Rolle in der kreativen Industrie, indem sie den Lesern Inhalte in gedruckter und digitaler Form liefert. In einer dynamischen und wettbewerbsintensiven Verlagsumgebung ist effektives Management von Publikationen, Redaktion, Vertrieb und Urheberrechten äußerst wichtig. Spezielle Software für die Verlagsbranche bietet Tools, die Verlegern eine effektive Verwaltung des Veröffentlichungsprozesses, eine Steigerung der redaktionellen Effizienz, eine Analyse von Lesedaten und die Bereitstellung von Inhalten auf verschiedenen Plattformen und Geräten ermöglichen. Spezielle Software für die Verlagsbranche bietet viele Möglichkeiten, Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Content-Management-Systeme ermöglichen Verlegern das einfache Erstellen, Bearbeiten und Veröffentlichen von Inhalten in verschiedenen Formaten, einschließlich gedruckter und digitaler Versionen.

Darüber hinaus ermöglichen Tools für Grafikdesign und Layout das professionelle Erstellen und Gestalten von Inhalten, das Design von Covers, die Generierung von PDF-Dateien und die Vorbereitung von Materialien für den Druck. Zusätzlich ermöglicht die Software zum Management von Urheberrechten und Lizenzen Verlegern das Überwachen und Verwalten von Urheberrechten, die Kontrolle des Zugriffs auf Inhalte, das Verwalten von Lizenzen und die Abrechnung mit Autoren. Durch dedizierte Software können Verleger Prozesse optimieren, die redaktionelle Effizienz steigern, Leseverhalten überwachen, Inhalte auf verschiedenen Plattformen und Geräten bereitstellen und Urheberrechte verwalten. Die Auswahl der richtigen Software, die den Bedürfnissen und Verlagsprozessen entspricht, kann erhebliche Vorteile bringen und die Wettbewerbsfähigkeit des Verlags auf dem Markt stärken.

Unsere Erfahrung in der Entwicklung von Software für Verlag

Kostenlose Beratung zu Ihrem Projekt

Nutzen Sie unsere Erfahrung, konsultieren Sie das Projekt mit Spezialisten für Softwareplanung und -entwicklung und bewerten Sie es.
Wir bieten einen unkonventionellen Ansatz, einen vollständig transparenten und personalisierten Prozess der Geschäftsanalyse und Projektbewertung an.

Preis für das Projekt

Sie haben uns vertraut

logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp

Softwarebeispiele für Verlag

Hier sind einige Beispiele für spezialisierte Software für die Verlagsbranche, die implementiert werden kann, um Prozesse zu verbessern und die Effizienz zu steigern.

Content-Management-Systeme (CMS)

CMS ermöglichen Verlagen das einfache Erstellen, Bearbeiten und Veröffentlichen von Inhalten in verschiedenen Formaten, sowohl gedruckt als auch digital.

Grafikdesign- und Layout-Tools

Software für Grafikdesign und Layout ermöglicht professionelle Content-Erstellung und -Layout, Cover-Design, Erstellung von PDF-Dateien und Vorbereitung von Druckmaterialien.

Tools zur Verwaltung von Urheberrechten und Lizenzen

Software zur Verwaltung von Urheberrechten und Lizenzen ermöglicht Verlagen die Überwachung und Verwaltung von Urheberrechten, die Kontrolle des Zugriffs auf Inhalte, das Lizenzmanagement und die Abrechnung mit Autoren.

Tools zur Analyse von Leserdaten

Analysetools ermöglichen das Tracking und die Analyse von Leserdaten wie Seitenaufrufe, Verweildauer auf der Seite und Interaktionen der Leser.

Software zur Verwaltung von Vertrieb und Content-Veröffentlichung

Solche Software ermöglicht die Kontrolle und Verwaltung des Content-Verteilungsprozesses, einschließlich der Planung von Veröffentlichungen, Zeitplanung, Fortschrittsverfolgung und Integration mit verschiedenen Vertriebsplattformen und -kanälen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Wahl der Software an die spezifischen Bedürfnisse und Verlagsprozesse eines Unternehmens angepasst sein sollte. Es wird empfohlen, sich mit Softwareanbietern abzustimmen, um die Lösung auszuwählen, die den Anforderungen und Zielen des Verlags am besten entspricht.

Kostenlose Beratung zu Ihrem Projekt

Nutzen Sie unsere Erfahrung, konsultieren Sie das Projekt mit Spezialisten für Softwareplanung und -entwicklung und bewerten Sie es.
Wir bieten einen unkonventionellen Ansatz, einen vollständig transparenten und personalisierten Prozess der Geschäftsanalyse und Projektbewertung an.

Preis für das Projekt
Polityka cookies

Polityka określa zasady korzystania przez portal internetowy z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. Cookies) są niewielkimi plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie odwiedzania stron www. Cookies nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę . Nie ma w nich informacji, które mogłyby umożliwić taką identyfikację.

Administrator danych wykorzystuje Cookies w celu:

Administrator danych wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:

Session cookies (sesyjne) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania lub opuszczenia strony internetowej.

Persistent cookies (stałe) – pliki te są przechowywane w urządzeniach użytkownika do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika albo przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies.

Więcej na temat ciasteczek przeczytasz na ogólnodostępnej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Ciasteczka używane przez stronę cogitech.pl

Typ / źródło Nazwa Opis
ajs_user_id, _hjAbsoluteSessionInProgress, experimentation_subject_id, ajs_anonymous_id, _hjIncludedInPageviewSample, PHPSESSID Cogitech.pl Ciasteczka funkcjonalne, niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania strony.
_ga, _git, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmt Google Analytics Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika ze stroną

Pełne informacje o wszystkich ciasteczkach, jakie mogą się pojawić w związku używaniem przez nas Google Analytics, znajdziesz tutaj.

CONSENT, SEARCH_SAMESITE, APISID, SSID, SAPISID, Secure-3PAPISID, SID, HSID, CONSENT, Secure-3PSID, Secure-3PSIDCC, ANID, NID, 1P_JAR, SIDCC, OTZ Pozostałe usługi Google (np. YouTube) Wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  analitycznych i marketingowych. Przechowują m.in. preferencje użytkowników dotyczące ustawień oraz wspierają bezpieczne korzystanie z usług Google.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o stosowanych przez nas plikach cookies, możesz to zrobić drogą mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Polityka Prywatności

 

Realizując prawo do prywatności Państwa danych wprowadzamy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych. Adresatami dokumentu mogą być: 

Administratorem Państwa danych jest CG Jakub Cichocki Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 30A (61-658 Poznań), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441224, NIP: 9721246664.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz to zrobić droga mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Informacje te mogą dotyczyć:

W związku z powyższym Administrator może korzystać z usług osób trzecich np. Gogle Analytics. Podmioty trzecie posiadają odrębne polityki prywatności, w których opisują sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia rozmów, negocjacji, zawarcia, wykonania oraz dokonania zmian umowy.

Kontakt z użytkownikami w celu poinformowania o aktualnych nowościach i promocjach, którymi Klienci mogą być zainteresowani. W przypadku wyrażenia zgodny na przesyłanie usług newsletter, przekazujemy informację za jego pośrednictwem. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z usługi. 

Rekrutując nowych pracowników, dane przetwarzamy w celu prawidłowego przebiegu procesu. Każdy kandydat w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dołączenie klauzuli informacyjnej „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CG Jakub Cichocki sp. k. z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Za uprzednią zgodą kandydata umieszczamy jego dane w naszej wewnętrznej bazie, aby umożliwić mu wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach. Czas przechowywania dokumentów w wewnętrznej bazie wynosi 3 lata. 

Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie prawidłowej i płynnej obsługi kadrowo-płacowej, zarządzanie zespołem oraz dokonywanie niezbędnych rozliczeń.

Dane przetwarzane są wyłącznie w okresie, w którym jest to konieczne do realizacji zapisów umowy lub w okresie wynikającym z innych przepisów, gdy stanowią one podstawę do ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora.

Dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

Maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Administrator, zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa, prowadzi stałą analizę ryzyka i zapewnia przetwarzanie danych osobowych w najmniejszym wymaganym zakresie, w szczególności poprzez udostępnienie danych jedynie osobom upoważnionym i w zakresie koniecznym do wykonania zadań. 

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby dane były przetwarzane z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, jak również podejmuje niezbędne działania, aby podmioty zewnętrzne przetwarzające dane, robiły to z zachowaniem przynajmniej takich samych środków bezpieczeństwa. 

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Skip to content