LinkedIn Instagram

Software Haus Wrocław

Softwarehaus, das in Breslau tätig ist und sich auf die Automatisierung von Geschäftsprozessen von Webanwendungen, dedizierten CRM-Systemen, unkonventionellen E-Commerce-Implementierungen und Unternehmenswebsites spezialisiert hat.

Software-Haus, das in Breslau tätig ist

Obwohl unsere Wurzeln in der Hauptstadt von Großpolen liegen, ist Breslau uns schon immer nahe und wir führen einen bedeutenden Teil unserer Aktivitäten auf seinem Gebiet durch. Über 15 Jahre konsequente Entwicklung und Erfahrungssammlung in verschiedenen Branchen haben es uns ermöglicht, eine Expertenrolle in unseren Spezialisierungsbereichen zu erreichen. Wrocław ist eine der am dynamischsten wachsenden Städte in Polen, voller innovativer Unternehmen aus verschiedenen Branchen sowie bekannter Hochschulen, die die besten Fachleute ausbilden. Gerade in Wrocław arbeiten und studieren einige der besten Experten auf dem Gebiet der Informationstechnologie, die nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch reichhaltige Erfahrungen im Software-Design haben, einschließlich mobiler und webbasierter Anwendungen.

Kostenlose Beratung zu Ihrem Projekt

Nutzen Sie unsere Erfahrung, konsultieren Sie das Projekt mit Spezialisten für Softwareplanung und -entwicklung und bewerten Sie es.
Wir bieten einen unkonventionellen Ansatz, einen vollständig transparenten und personalisierten Prozess der Geschäftsanalyse und Projektbewertung an.

Preis für das Projekt
Unser Softwarehaus zeichnet sich durch ein hohes Wissen über die neuesten Technologien und Trends in der IT-Branche aus. Dadurch entwickeln unsere Programmierer innovative und effektive Lösungen für unsere Kunden. Das Klima in Breslau fördert die Kreativität, Innovation und Entwicklung unserer Spezialisten.

Projektprozess

Schau dir an, welche die wichtigsten Schritte im typischen Designprozess in unserem Unternehmen sind.
Du wirst dich wie zu Hause fühlen.

1
Verständnis
der Anforderungen
2
Unser
Konzept
3
Entscheidung
über Zusammenarbeit
4
Projekt-
-workshops
5
Technische
Spezifikation
10
Wartung
und Entwicklung
9
Implementierung
8
Tests
7
Programmieren
6
UX & UI
Design

Softwareunternehmen mit langjähriger Erfahrung

Wir sind ein erfahrener Software-Hersteller und seit 2008 in Breslau bekannt. Seitdem haben wir Hunderte von IT-Projekten realisiert, darunter Web-, Mobil- und maßgeschneiderte Systeme zur Automatisierung von Geschäftsprozessen für unsere Kunden. Unsere umfangreiche Erfahrung in der Softwareentwicklung ermöglicht es uns, über ein breites Wissen und Praxis zu verfügen, was wiederum eine schnellere und effizientere Bereitstellung von Produkten ermöglicht und unseren Kunden eine bessere Unterstützung bei ihrer Entwicklung bietet.

Kostenlose Beratung zu Ihrem Projekt

Nutzen Sie unsere Erfahrung, konsultieren Sie das Projekt mit Spezialisten für Softwareplanung und -entwicklung und bewerten Sie es.
Wir bieten einen unkonventionellen Ansatz, einen vollständig transparenten und personalisierten Prozess der Geschäftsanalyse und Projektbewertung an.

Preis für das Projekt

Software House Wrocław - warum Cogitech?

Im Softwarehaus Cogitech haben Programmierer aus Wrocław und aus dem ganzen Land Zugang zu den neuesten Technologien und Werkzeugen, was es uns ermöglicht, bessere und innovativere Produkte gemäß den besten Branchenstandards zu entwickeln. Wenn ein IT-Projekt größere Ressourcen erfordert, ist unser Softwarehaus in Wrocław in der Lage, ein Team von Programmierern, Projektmanagern und Administratoren zuzuweisen, um dessen Entwicklung zu gewährleisten. Unser qualifiziertes Projektmanagementteam ermöglicht effektive Planung, Überwachung und Kontrolle von IT-Projekten, was das Risiko von Verzögerungen und unnötigen Kosten minimiert. Nach Abschluss eines Projekts bieten wir unseren Kunden auch technischen Support, um technische Probleme schnell zu lösen. Im Softwarehaus Cogitech kümmern wir uns auch um die Sicherheit Ihres Unternehmens und der Kundendaten durch unsere Erfahrung in der Sicherheit bei der Entwicklung und dem Ausbau von Software.
Software House Wrocław - Cogitech

Die Softwarefirma Cogitech erbringt Dienstleistungen in Wrocław.

Uneingeschränkter Zugang zur IT-Infrastruktur in Breslau

Unser Softwarehaus zeichnet sich in diesem Bereich durch den Besitz von zwei eigenständig verwalteten Serverräumen sowie durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Amazon AWS und OVH Cloud aus - verfügbar in Wrocław und weltweit. Unser Team besteht aus den besten Fachleuten der Branche, was es uns ermöglicht, umfassende IT-Lösungen anzubieten, die alle Erwartungen erfüllen.

Kostenlose Beratung zu Ihrem Projekt

Nutzen Sie unsere Erfahrung, konsultieren Sie das Projekt mit Spezialisten für Softwareplanung und -entwicklung und bewerten Sie es.
Wir bieten einen unkonventionellen Ansatz, einen vollständig transparenten und personalisierten Prozess der Geschäftsanalyse und Projektbewertung an.

Preis für das Projekt
Polityka cookies

Polityka określa zasady korzystania przez portal internetowy z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. Cookies) są niewielkimi plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie odwiedzania stron www. Cookies nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę . Nie ma w nich informacji, które mogłyby umożliwić taką identyfikację.

Administrator danych wykorzystuje Cookies w celu:

Administrator danych wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:

Session cookies (sesyjne) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania lub opuszczenia strony internetowej.

Persistent cookies (stałe) – pliki te są przechowywane w urządzeniach użytkownika do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika albo przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies.

Więcej na temat ciasteczek przeczytasz na ogólnodostępnej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Ciasteczka używane przez stronę cogitech.pl

Typ / źródło Nazwa Opis
ajs_user_id, _hjAbsoluteSessionInProgress, experimentation_subject_id, ajs_anonymous_id, _hjIncludedInPageviewSample, PHPSESSID Cogitech.pl Ciasteczka funkcjonalne, niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania strony.
_ga, _git, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmt Google Analytics Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika ze stroną

Pełne informacje o wszystkich ciasteczkach, jakie mogą się pojawić w związku używaniem przez nas Google Analytics, znajdziesz tutaj.

CONSENT, SEARCH_SAMESITE, APISID, SSID, SAPISID, Secure-3PAPISID, SID, HSID, CONSENT, Secure-3PSID, Secure-3PSIDCC, ANID, NID, 1P_JAR, SIDCC, OTZ Pozostałe usługi Google (np. YouTube) Wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  analitycznych i marketingowych. Przechowują m.in. preferencje użytkowników dotyczące ustawień oraz wspierają bezpieczne korzystanie z usług Google.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o stosowanych przez nas plikach cookies, możesz to zrobić drogą mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Polityka Prywatności

 

Realizując prawo do prywatności Państwa danych wprowadzamy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych. Adresatami dokumentu mogą być: 

Administratorem Państwa danych jest CG Jakub Cichocki Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 30A (61-658 Poznań), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441224, NIP: 9721246664.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz to zrobić droga mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Informacje te mogą dotyczyć:

W związku z powyższym Administrator może korzystać z usług osób trzecich np. Gogle Analytics. Podmioty trzecie posiadają odrębne polityki prywatności, w których opisują sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia rozmów, negocjacji, zawarcia, wykonania oraz dokonania zmian umowy.

Kontakt z użytkownikami w celu poinformowania o aktualnych nowościach i promocjach, którymi Klienci mogą być zainteresowani. W przypadku wyrażenia zgodny na przesyłanie usług newsletter, przekazujemy informację za jego pośrednictwem. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z usługi. 

Rekrutując nowych pracowników, dane przetwarzamy w celu prawidłowego przebiegu procesu. Każdy kandydat w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dołączenie klauzuli informacyjnej „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CG Jakub Cichocki sp. k. z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Za uprzednią zgodą kandydata umieszczamy jego dane w naszej wewnętrznej bazie, aby umożliwić mu wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach. Czas przechowywania dokumentów w wewnętrznej bazie wynosi 3 lata. 

Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie prawidłowej i płynnej obsługi kadrowo-płacowej, zarządzanie zespołem oraz dokonywanie niezbędnych rozliczeń.

Dane przetwarzane są wyłącznie w okresie, w którym jest to konieczne do realizacji zapisów umowy lub w okresie wynikającym z innych przepisów, gdy stanowią one podstawę do ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora.

Dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

Maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Administrator, zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa, prowadzi stałą analizę ryzyka i zapewnia przetwarzanie danych osobowych w najmniejszym wymaganym zakresie, w szczególności poprzez udostępnienie danych jedynie osobom upoważnionym i w zakresie koniecznym do wykonania zadań. 

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby dane były przetwarzane z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, jak również podejmuje niezbędne działania, aby podmioty zewnętrzne przetwarzające dane, robiły to z zachowaniem przynajmniej takich samych środków bezpieczeństwa. 

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Skip to content