LinkedIn Instagram

Software Haus Poznań

Ein erfahrener Software-Hersteller aus Poznań, der sich auf die Entwicklung von Webanwendungen, maßgeschneiderten CRM-Systemen, unkonventionellen E-Commerce-Implementierungen und Unternehmenswebsites spezialisiert hat.

Poznańska Software-Firma

Unsere Wurzeln liegen in den Weingärten von Poznań, wo vor über 15 Jahren ein Unternehmen gegründet wurde, das IT-Lösungen auf dem lokalen Markt liefert. Durch konsequente Entwicklung und Erfahrung konnten wir eine Expertenrolle in spezialisierten Bereichen erreichen und eine 100%ige Sicherheit bei den angebotenen Lösungen gewährleisten.

Poznań ist einer der besten Orte in Polen zur Entwicklung von Software. In der Hauptstadt von Großpolen finden wir viele renommierte technische Universitäten sowie innovative IT-Unternehmen. Gerade in Poznań werden die besten Programmierer ausgebildet und arbeiten, die nicht nur über theoretisches Wissen, sondern auch über praktische Erfahrung in der Entwicklung von mobilen und Web-Anwendungen verfügen.

Die Kenntnis neuester Technologien und Trends in der IT-Branche ist in unserem Software-Haus auf einem sehr hohen Niveau, so dass unsere Entwickler innovative und effektive Lösungen für Kunden entwickeln können.

Die Atmosphäre in Posen fördert die Innovationskraft, Kreativität und Entwicklung unserer Fachleute.

Projektprozess

Schau dir an, welche die wichtigsten Schritte im typischen Designprozess in unserem Unternehmen sind.
Du wirst dich wie zu Hause fühlen.

1
Verständnis
der Anforderungen
2
Unser
Konzept
3
Entscheidung
über Zusammenarbeit
4
Projekt-
-workshops
5
Technische
Spezifikation
10
Wartung
und Entwicklung
9
Implementierung
8
Tests
7
Programmieren
6
UX & UI
Design


Softwarehaus mit langjähriger Erfahrung

Unser Unternehmen ist ein erfahrener Software-Hersteller. Es wurde im Jahr 2008 in Posen gegründet und hat seitdem Hunderte von IT-Projekten durchgeführt - darunter Web- und Mobilanwendungen sowie maßgeschneiderte Systeme zur Automatisierung von Geschäftsprozessen für Kunden.

Dank unserer Erfahrung in der Softwareentwicklung verfügen wir über umfangreiches Wissen und Praxis, was es uns ermöglicht, Produkte schneller und effizienter zu liefern und Kunden besser bei ihrer Entwicklung zu unterstützen.

Kostenlose Beratung zu Ihrem Projekt

Nutzen Sie unsere Erfahrung, konsultieren Sie das Projekt mit Spezialisten für Softwareplanung und -entwicklung und bewerten Sie es.
Wir bieten einen unkonventionellen Ansatz, einen vollständig transparenten und personalisierten Prozess der Geschäftsanalyse und Projektbewertung an.

Preis für das Projekt

Software House Poznań - warum Cogitech?

In unserem Softwarehaus-Team in Posen befinden sich hochqualifizierte Spezialisten, die Zugang zu den neuesten Technologien und Tools haben. Dadurch können wir bessere und innovativere Produkte entwickeln und die besten Praktiken und Standards in der Branche anwenden. Obwohl unser Hauptquartier in Posen ist, arbeiten bei uns Spezialisten aus dem ganzen Land.

Das Softwarehaus Cogitech verfügt über die erforderlichen Ressourcen und Fähigkeiten, um unsere Arbeit mit dem Projektfortschritt zu skalieren. Bei Bedarf bieten wir eine Erweiterung des zugewiesenen Teams von Programmierern, Projektmanagern und Administratoren an, um den Anforderungen gerecht zu werden.

Wir haben ein qualifiziertes Projektmanagementteam, das eine effektive Planung, Überwachung und Kontrolle von IT-Projekten ermöglicht. Dadurch können wir Verzögerungen und unnötige Kosten vermeiden.

Wir bieten auch technischen Support für unsere Kunden nach Abschluss des Projekts an und können schnell auf Probleme reagieren. Unsere Erfahrung in der Sicherheit bei der Entwicklung von Software bedeutet, dass Sie ruhig schlafen können, ohne sich um die Sicherheit Ihres Unternehmens und der Kundendaten sorgen zu müssen.

Pozanski Stary Rynek - Poznań to główna siedziba firmy Cogitech

Uneingeschränkter Zugang zur IT-Infrastruktur in Posen

Unsere Softwarefirma ist in diesem Bereich einzigartig. Wir haben zwei unabhängig verwaltete Serverfarmen und sind auch Partner von Unternehmen wie Amazon AWS und OVH Cloud. Das Ganze wird von den besten Fachleuten der Branche verwaltet. Diese Kombination ermöglicht es uns, umfassende IT-Lösungen anzubieten, die allen gestellten Anforderungen gerecht werden.

Kostenlose Beratung zu Ihrem Projekt

Nutzen Sie unsere Erfahrung, konsultieren Sie das Projekt mit Spezialisten für Softwareplanung und -entwicklung und bewerten Sie es.
Wir bieten einen unkonventionellen Ansatz, einen vollständig transparenten und personalisierten Prozess der Geschäftsanalyse und Projektbewertung an.

Preis für das Projekt
Polityka cookies

Polityka określa zasady korzystania przez portal internetowy z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. Cookies) są niewielkimi plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie odwiedzania stron www. Cookies nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę . Nie ma w nich informacji, które mogłyby umożliwić taką identyfikację.

Administrator danych wykorzystuje Cookies w celu:

Administrator danych wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:

Session cookies (sesyjne) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania lub opuszczenia strony internetowej.

Persistent cookies (stałe) – pliki te są przechowywane w urządzeniach użytkownika do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika albo przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies.

Więcej na temat ciasteczek przeczytasz na ogólnodostępnej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Ciasteczka używane przez stronę cogitech.pl

Typ / źródło Nazwa Opis
ajs_user_id, _hjAbsoluteSessionInProgress, experimentation_subject_id, ajs_anonymous_id, _hjIncludedInPageviewSample, PHPSESSID Cogitech.pl Ciasteczka funkcjonalne, niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania strony.
_ga, _git, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmt Google Analytics Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika ze stroną

Pełne informacje o wszystkich ciasteczkach, jakie mogą się pojawić w związku używaniem przez nas Google Analytics, znajdziesz tutaj.

CONSENT, SEARCH_SAMESITE, APISID, SSID, SAPISID, Secure-3PAPISID, SID, HSID, CONSENT, Secure-3PSID, Secure-3PSIDCC, ANID, NID, 1P_JAR, SIDCC, OTZ Pozostałe usługi Google (np. YouTube) Wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  analitycznych i marketingowych. Przechowują m.in. preferencje użytkowników dotyczące ustawień oraz wspierają bezpieczne korzystanie z usług Google.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o stosowanych przez nas plikach cookies, możesz to zrobić drogą mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Polityka Prywatności

 

Realizując prawo do prywatności Państwa danych wprowadzamy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych. Adresatami dokumentu mogą być: 

Administratorem Państwa danych jest CG Jakub Cichocki Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 30A (61-658 Poznań), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441224, NIP: 9721246664.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz to zrobić droga mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Informacje te mogą dotyczyć:

W związku z powyższym Administrator może korzystać z usług osób trzecich np. Gogle Analytics. Podmioty trzecie posiadają odrębne polityki prywatności, w których opisują sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia rozmów, negocjacji, zawarcia, wykonania oraz dokonania zmian umowy.

Kontakt z użytkownikami w celu poinformowania o aktualnych nowościach i promocjach, którymi Klienci mogą być zainteresowani. W przypadku wyrażenia zgodny na przesyłanie usług newsletter, przekazujemy informację za jego pośrednictwem. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z usługi. 

Rekrutując nowych pracowników, dane przetwarzamy w celu prawidłowego przebiegu procesu. Każdy kandydat w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dołączenie klauzuli informacyjnej „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CG Jakub Cichocki sp. k. z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Za uprzednią zgodą kandydata umieszczamy jego dane w naszej wewnętrznej bazie, aby umożliwić mu wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach. Czas przechowywania dokumentów w wewnętrznej bazie wynosi 3 lata. 

Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie prawidłowej i płynnej obsługi kadrowo-płacowej, zarządzanie zespołem oraz dokonywanie niezbędnych rozliczeń.

Dane przetwarzane są wyłącznie w okresie, w którym jest to konieczne do realizacji zapisów umowy lub w okresie wynikającym z innych przepisów, gdy stanowią one podstawę do ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora.

Dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

Maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Administrator, zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa, prowadzi stałą analizę ryzyka i zapewnia przetwarzanie danych osobowych w najmniejszym wymaganym zakresie, w szczególności poprzez udostępnienie danych jedynie osobom upoważnionym i w zakresie koniecznym do wykonania zadań. 

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby dane były przetwarzane z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, jak również podejmuje niezbędne działania, aby podmioty zewnętrzne przetwarzające dane, robiły to z zachowaniem przynajmniej takich samych środków bezpieczeństwa. 

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Skip to content