LinkedIn Instagram

Software für Immobilien

Polnisch softwarehaus, das sich auf die Erstellung dedizierter Software für Immobilien , skorzystaj z naszego doświadczenia.

Software für Immobilien

Die Immobilienbranche ist ein dynamischer Sektor, in dem effektives Management, präzise Datenanalyse und schnelle Kommunikation entscheidend für den Erfolg sind. Branchenspezifische Software bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Unterstützung von Immobilienagenturen, Entwicklern und Verwaltern bei der effizienten Verwaltung von Immobilien, der Steigerung von Verkäufen oder Vermietungen, der Automatisierung von Prozessen und der Verbesserung des Kundenservice. Mit spezialisierten Tools können Agenturen Marktdaten verfolgen, Angebote verwalten, Berichte und Analysen erstellen sowie personalisierte Angebote erstellen und Immobilienmarketing betreiben.

Die Software für die Immobilienbranche bietet viele Vorteile und Anwendungen. Immobilienmanagement-Tools ermöglichen ein effizientes Tracking von Angeboten, Kunden und Transaktionen, die Planung von Terminen, das Management von Dokumenten und die Integration mit Zahlungssystemen. Darüber hinaus ermöglichen Immobilienmarketinglösungen die Erstellung und Verwaltung von Websites, E-Mail-Marketing-Kampagnen, die Verwaltung von Social Media, die Lead-Generierung und die Verfolgung von Ergebnissen. Darüber hinaus ermöglicht Software zur Unterstützung des Immobilienprojektmanagements die effiziente Koordination von Aktivitäten, die Kontrolle von Budget und Zeitplan sowie die Verfolgung des Projektfortschritts. Dank branchenspezifischer Software können Unternehmen ihre Prozesse optimieren, ihre Aktivitäten optimieren, die Qualität des Kundenservice verbessern und effektiver am Markt konkurrieren. Automatisierung, Datenanalyse und bessere Prozessorganisation ermöglichen ein effizientes Management von Immobilienportfolios, die Gewinnung neuer Kunden, eine bessere Zusammenarbeit mit Entwicklern und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.

Unsere Erfahrung in der Entwicklung von Software für Immobilien

Kostenlose Beratung zu Ihrem Projekt

Nutzen Sie unsere Erfahrung, konsultieren Sie das Projekt mit Spezialisten für Softwareplanung und -entwicklung und bewerten Sie es.
Wir bieten einen unkonventionellen Ansatz, einen vollständig transparenten und personalisierten Prozess der Geschäftsanalyse und Projektbewertung an.

Preis für das Projekt

Sie haben uns vertraut

logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp

Softwarebeispiele für Immobilien

Hier sind einige Beispiele für dedizierte Software, die in der Immobilienbranche implementiert werden kann, um das Management, den Verkauf, die Vermietung und das Marketing von Immobilien zu unterstützen.

Immobilienmanagement-Software

Solche Tools ermöglichen effizientes Immobilienmanagement, einschließlich der Verfolgung von Angeboten, Kunden, Verträgen, Zahlungen, der Verwaltung von Dokumentationen und Aufgaben im Zusammenhang mit dem Immobilienmanagement.

Immobilienmarketing-Tools

Immobilienmarketing-Software bietet Funktionen zur Erstellung und Verwaltung von Websites, Lead-Generierung, Durchführung von E-Mail-Marketing-Kampagnen, Verwaltung von Social Media und Analyse von Marketingdaten.

Tools zur Verwaltung von Immobilienprojekten

Tools zur Verwaltung von Immobilienprojekten helfen bei der effektiven Planung, Überwachung und Verwaltung von Bauprojekten, Renovierungen oder Immobilienumwandlungen. Sie können Funktionen wie Terminplanung, Budgetmanagement, Fortschrittsverfolgung, Team- und Dokumentenverwaltung enthalten.

Tools zur Marktanalyse von Immobilien

Immobilienmarkt-Analyse-Software stellt Tools und Daten zur Verfügung, die für eine genaue Marktanalyse, Vorhersage von Trends, Überwachung von Immobilienpreisen und Bewertung der Rentabilität von Investitionen benötigt werden.

Tools zur virtuellen Immobilienpräsentation

Software zur virtuellen Immobilienpräsentation ermöglicht die Erstellung von 3D-Visualisierungen, virtuellen Rundgängen oder interaktiven Präsentationen, die den Verkauf und das Marketing von Immobilien unterstützen können.

Dies sind nur einige Beispiele für dedizierte Software für die Immobilienbranche. Es gibt viele weitere spezialisierte Tools, die an die individuellen Bedürfnisse und Ziele eines Immobilienunternehmens angepasst werden können.

Kostenlose Beratung zu Ihrem Projekt

Nutzen Sie unsere Erfahrung, konsultieren Sie das Projekt mit Spezialisten für Softwareplanung und -entwicklung und bewerten Sie es.
Wir bieten einen unkonventionellen Ansatz, einen vollständig transparenten und personalisierten Prozess der Geschäftsanalyse und Projektbewertung an.

Preis für das Projekt
Polityka cookies

Polityka określa zasady korzystania przez portal internetowy z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. Cookies) są niewielkimi plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie odwiedzania stron www. Cookies nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę . Nie ma w nich informacji, które mogłyby umożliwić taką identyfikację.

Administrator danych wykorzystuje Cookies w celu:

Administrator danych wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:

Session cookies (sesyjne) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania lub opuszczenia strony internetowej.

Persistent cookies (stałe) – pliki te są przechowywane w urządzeniach użytkownika do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika albo przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies.

Więcej na temat ciasteczek przeczytasz na ogólnodostępnej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Ciasteczka używane przez stronę cogitech.pl

Typ / źródło Nazwa Opis
ajs_user_id, _hjAbsoluteSessionInProgress, experimentation_subject_id, ajs_anonymous_id, _hjIncludedInPageviewSample, PHPSESSID Cogitech.pl Ciasteczka funkcjonalne, niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania strony.
_ga, _git, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmt Google Analytics Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika ze stroną

Pełne informacje o wszystkich ciasteczkach, jakie mogą się pojawić w związku używaniem przez nas Google Analytics, znajdziesz tutaj.

CONSENT, SEARCH_SAMESITE, APISID, SSID, SAPISID, Secure-3PAPISID, SID, HSID, CONSENT, Secure-3PSID, Secure-3PSIDCC, ANID, NID, 1P_JAR, SIDCC, OTZ Pozostałe usługi Google (np. YouTube) Wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  analitycznych i marketingowych. Przechowują m.in. preferencje użytkowników dotyczące ustawień oraz wspierają bezpieczne korzystanie z usług Google.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o stosowanych przez nas plikach cookies, możesz to zrobić drogą mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Polityka Prywatności

 

Realizując prawo do prywatności Państwa danych wprowadzamy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych. Adresatami dokumentu mogą być: 

Administratorem Państwa danych jest CG Jakub Cichocki Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 30A (61-658 Poznań), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441224, NIP: 9721246664.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz to zrobić droga mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Informacje te mogą dotyczyć:

W związku z powyższym Administrator może korzystać z usług osób trzecich np. Gogle Analytics. Podmioty trzecie posiadają odrębne polityki prywatności, w których opisują sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia rozmów, negocjacji, zawarcia, wykonania oraz dokonania zmian umowy.

Kontakt z użytkownikami w celu poinformowania o aktualnych nowościach i promocjach, którymi Klienci mogą być zainteresowani. W przypadku wyrażenia zgodny na przesyłanie usług newsletter, przekazujemy informację za jego pośrednictwem. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z usługi. 

Rekrutując nowych pracowników, dane przetwarzamy w celu prawidłowego przebiegu procesu. Każdy kandydat w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dołączenie klauzuli informacyjnej „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CG Jakub Cichocki sp. k. z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Za uprzednią zgodą kandydata umieszczamy jego dane w naszej wewnętrznej bazie, aby umożliwić mu wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach. Czas przechowywania dokumentów w wewnętrznej bazie wynosi 3 lata. 

Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie prawidłowej i płynnej obsługi kadrowo-płacowej, zarządzanie zespołem oraz dokonywanie niezbędnych rozliczeń.

Dane przetwarzane są wyłącznie w okresie, w którym jest to konieczne do realizacji zapisów umowy lub w okresie wynikającym z innych przepisów, gdy stanowią one podstawę do ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora.

Dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

Maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Administrator, zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa, prowadzi stałą analizę ryzyka i zapewnia przetwarzanie danych osobowych w najmniejszym wymaganym zakresie, w szczególności poprzez udostępnienie danych jedynie osobom upoważnionym i w zakresie koniecznym do wykonania zadań. 

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby dane były przetwarzane z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, jak również podejmuje niezbędne działania, aby podmioty zewnętrzne przetwarzające dane, robiły to z zachowaniem przynajmniej takich samych środków bezpieczeństwa. 

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Skip to content